December 22nd, 2016, YouGov

Moderaterna tappar väljare

Moderaterna minskar med 3,3 procentenheter i YouGovs senaste opinionsundersökning, utförd på uppdrag av Metro. Partiet tappar väljare till både SD och C.

null

Jämförelse med november 2016

I den senaste opinionsmätningen uppger 19 procent att de skulle rösta på Moderaterna. Det är en minskning med 3,3 procentenheter från senaste mätningen, i november.

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 16-20 december 2016. Sammanlagt har 1 518 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år, varav 1 142 uppgett partipreferenser. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,9% (procentenheter).