Två av fem skänker till välgörenhet under julen
December 8th, 2016, Tove Keldsen

Två av fem skänker till välgörenhet under julen

Julen är glädjens högtid, men också den tid då många svenskar tänker lite extra på sjuka, fattiga och hemlösa. Två av fem skänker till välgörenhet under julen.

Det har aldrig varit lättare att skänka till välgörenhet än i år och det gör också två av fem svenskar. De äldre är något generösare: 43 procent av de tillfrågade äldre än 55 skänker till välgörenhet, mot 31 procent av åldersgruppen 18–34 år.

null

Nästan varannan (48 procent) av dem som skänker till välgörenhet under julen uppger som orsak att julen är en tuff tid för fattiga och hemlösa. Var tredje menar dessutom att julen är en bra tid att hjälpa andra, medan var sjätte säger att julens olika kampanjer och större fokus på välgörenhet påverkar beslutet att skänka mer.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 30 november-2 december 2016 har sammanlagt 1009 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

PA Images