Väljare flyr från Miljöpartiet
May 17th, 2016, YouGov

Väljare flyr från Miljöpartiet

Stormarna i Miljöpartiet har påverkat MP-väljarna, i väljarundersökningen som genomförts av YouGov, på uppdrag av Metro uppger knappt hälften att de inte hade röstat på MP om det varit val i dag.

I YouGovs väljarundersökning har 535 personer som röstade på Miljöpartiet i riksdagsvalet 2014 svarat på frågan hur de skulle rösta om det vore val i dag.

null

Bland de tillfrågade har ungefär hälften svarat att om det var val i dag hade de röstat på ett annat parti eller blankt. Bland de osäkra väljarna uppger en person att chansen ligger på 50 procent att hen kommer att rösta på partiet igen.

Bland de tillfrågade uppger 51 procent att de är missnöjda med partiets sätt att hantera krisen.

Läs mer på Metro

Om Undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 9-12 maj. Sammanlagt har 535 intervjuer via internet genomförts med respondenter som röstade på Miljöpartiet i riksdagsvalet 2014. Urvalet är representativt vad gäller kön, ålder & region bland Miljöpartiets väljare vid val till riksdagen 2014.