April 28th, 2016, YouGov

Väljaropinion april 2016

Sverigedemokraterna minskar för tredje mätningen i rad i YouGovs opinionsundersökning

null

I Yougovs undersökning tillfrågades också de intervjuade vilka politiska frågor som är viktigast just nu. 55% tycker att invandring är en av de tre viktigaste frågorna just nu.

Därmed backar Flykting- och invandringspolitik något i viktighet, men andelarna som är positiva (39%) och negativa (61%) är samma som för mars.

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 15-19 april 2016. Sammanlagt har 1 515 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter). Källa: Yougov