Vi dropper kød og fisk af helt forskellige årsager
April 25th, 2016, Tove Keldsen

Vi dropper kød og fisk af helt forskellige årsager

Deltids-vegetar eller fleksitarianer: Flertallet af nordboere spiser et eller flere hovedmåltider uden fisk og kød om ugen. Der er dog store regionale forskelle på, hvorfor vi dropper kød og fisk en eller flere gange om ugen. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Food & Health 2016” fra YouGov, som har fulgt nordiske forbrugeres holdning til mad og sundhed i mere end 10 år.

Ifølge rapporten, Food & Health 2016, som YouGov netop har offentliggjort, siger hver femte forbruger (SE 22%, DK 17%, NO 22% og FI 16%), at de har reduceret deres samlede kødindtag sidste år. Spurgt ind til sidste uge, siger et markant flertal, at de har spist mindst et hovedmåltid (frokost eller aftensmad) uden kød og fisk.

null

Nordmænd angiver at have spist flest hovedmåltider uden kød og fisk sidste uge, hvor 4 ud af 5 spiste mindst ét måltid uden kød og fisk. Danskerne spiste færrest måltider uden kød og fisk. 3 ud af 5 spiste vegetarisk mindst én gang. I Sverige og Finland spiste 2 ud af 3 mindst ét måltid uden kød og fisk sidste uge.

At nordmænd spiste flere måltider uden kød og fisk skyldes for størstedelens vedkommende (66%) en tilfældighed. Blandt svenskere, der valgte at spise vegetarisk sidste uge, siger hver tredje (34%), at det skyldes en aktiv beslutning om at skære ned på kød og fisk. Det er en væsentligt højere andel end i de andre nordiske lande, hvor kun hver femte siger, det skyldes en aktiv beslutning (DK 17%, NO 18% og FI 22%).

null

Der er også store regionale forskelle på, hvorfor nordiske forbrugere har reduceret deres samlede indtag af kød og fisk det sidste år. 2 ud af 5 har valgt at reducere deres indtag i Finland af helbredsmæssige årsager. Det samme gør sig kun gældende for hver tredje i de andre nordiske lande (SE 30%, DK 31% og NO 29%).

Flere svenskere (27%) skærer ned på deres indtag af kød og fisk af miljømæssige årsager end i de andre lande (DK 15%, NO 17% og FI %). Danskerne vælger til gengæld i højere grad at reducere deres indtag af økonomiske årsager (17%) sammenlignet med svenskere (6%), nordmænd (9%) og finnere (8%).

Om Food & Health 2016

- En undersøgelse af nordiske forbrugeres syn på fødevarer og sundhed

YouGov har i mere end 10 år fulgt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Målet med Food&Health er at opnå en bedre forståelse for forbrugernes viden og holdninger og at spore ændringer over tid.

Food&Health 2016 er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 16-64 fra YouGov Panelet i Sverige, Danmark, Norge, Finland. 500 interviews pr. land.

Læs mere her