Nordborna avstår kött och fisk av helt olika anledningar
April 25th, 2016, Tove Keldsen

Nordborna avstår kött och fisk av helt olika anledningar

Deltidsvegetarianer eller flexitarianer: I Norden äter en stor del av befolkningen en eller flera huvudmål utan fisk och kött i veckan. Det är emellertid stor skillnad på varför vi avstår kött och fisk en eller flera gånger i veckan i Norden. Det visar den nyligen publicerade rapporten Food&Health 2016 från YouGov, som är en kartläggning av nordbornas förhållande till mat och hälsa under mer än tio år.

Enligt YouGovs nypublicerade rapport Food&Health 2016 säger var femte person (SE 22 %, DK 17 %, NO 22 % och FI 16 %) att de har minskat sitt totala köttintag förra året. När de tillfrågas om förra veckan säger en betydande majoritet att de har ätit åtminstone ett huvudmål (lunch eller middag) utan kött och fisk.

null

Norrmännen har ätit flest huvudmål utan kött förra veckan: fyra av fem åt minst en måltid utan kött och fisk. Danskarna åt minst antal måltider utan kött och fisk. Tre av fem åt vegetariskt minst en gång. I Sverige och Finland åt två av tre minst en måltid utan kött och fisk förra veckan.

Att norrmännen åt flera måltider utan kött och fisk beror till största delen på (66 %) tillfälligheter. Bland de svenskar som valde att äta vegetariskt förra veckan säger var tredje (34 %) att det beror på ett aktivt beslut att skära ned på kött- och fiskintaget. Det är en väsentligt högre andel än i de andra nordiska länderna, där bara var femte säger att det beror på ett aktivt beslut (DK 17 %, NO 18 % och FI 22 %).

null

Det är också stora regionala skillnader på varför nordborna har minskat sitt totala intag av kött och fisk förra året. Två av fem i Finland har valt att minska sitt intag av hälsoskäl. Samma sak gäller för var tredje person i de andra nordiska länderna (SE 30 %, DK 31 % och NO 29 %).

I Sverige skär fler personer (27 %) ned på sitt kött- och fiskintag av miljömässiga skäl än i de andra länderna (DK 15 %, NO 17 % och FI %). Danskarna väljer i gengäld i högre grad att minska på sitt intag av ekonomiska orsaker (17 %) jämfört med svenskarna (6 %), norrmännen (9 %) och finländare (8 %).

Om Food & Health 2016

- EN STUDIE AV SVENSKA KONSUMENTERS UPPFATTNING OM MAT OCH HÄLSA

YouGov har i drygt 10 år undersökt nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa.

  • LIVSMEDEL & ORO
    Hur många oroar sig för innehållet i livsmedel och för vad? Vad försöker man undvika? Vilken är kunskapen och attityderna till tillsatser? Och vilka märkningar och symboler är pålitligast?
  • MAT & KLIMAT
    Hur ser konsumenter på kopplingen mellan mat och miljö-frågor? Vad är man beredd att själv göra för att vara mer miljövänlig närdet gäller mat?
  • MAT, LIVSSTIL & FRAMTID
    Hur stark är kopplingen mellan egen livslängd och matval? Hur många äter hälsosam kost? Vilka dieter används? Vilken uppfattning har man om nya företeelser kring livsmedelsproduktion?

Urvalet är nationellt representativt för befolkningen i åldern 16-64 år i respektive land. 500 intervjuer per land.

Läs mer