April 20th, 2016, Tove Keldsen

Her er de matvareingrediensene vi er mest bekymret for

Halvparten av alle nordiske forbrukere er bekymret for hva matvarene deres inneholder. Det er imidlertid store forskjeller på hvilke tilsetningsstoffer og ingredienser vi er mest bekymret for i Norden. Det viser den nylig offentliggjorte «Food&Health Report 2016» fra YouGov som er en oversikt over nordiske forbrukeres holdning til mat og helse i mer enn 10 år.

null

Akkurat som i fjor er rundt halvparten av alle nordiske forbrukere opptatt av og bekymret for hva matvarene de kjøper inneholder. Det er imidlertid forskjell på hvilke tilsetningsstoffer og ingredienser vi er mest bekymret for.

Svenske og danske forbrukere er mest bekymret for giftige stoffer sammenlignet med de andre nordiske landene. Norske forbrukere er til gjengjeld mest bekymret for palmeolje, mens de finske forbrukerne er mest bekymret for tilsetningsstoffer.

Topp 3 over tilsetningsstoffer og ingredienser som vi er mest bekymret for

null

Om Food & Health 2016

- EN STUDIE AV NORDISKE FORBRUKERES OPPFATNING AV MAT OG HELSE

YouGov har i drøyt 10 år undersøkt nordiske forbrukeres innstilling til mat, klima og helse.

  • v MATVARER OG URO
    Hvor mange er bekymret for innholdet i matvarer og for hva? Hva forsøker man å unngå? Hvordan er kunnskapen om og holdningen til tilsetningsstoffer? Og hvilke merkeordninger og symboler er mest pålitelige?
  • MAT OG KLIMA
    Hvordan ser forbrukerne på koblingen mellom mat og miljøspørsmål? Hva er man selv villig til å gjøre for å være mer miljøvennlig når det gjelder mat?
  • MAT, LIVSSTIL OG FRAMTID
    Hvor sterk er koblingen mellom egen levealder og matvalg? Hvor mange spiser sunt? Hva slags kosthold blir brukt? Hvilken oppfatning har man av nye fenomener innen matvareproduksjon?

Utvalget er nasjonalt representativt for befolkningen i alderen 16–64 år i de enkelte landene. 500 intervjuer per land.

Les mer