April 20th, 2016, Tove Keldsen

Livsmedelsinnehållet som orsakar mest oro

Hälften av alla nordbor är oroliga för vad deras mat innehåller. Men det är stor skillnad på vilka tillsatser och ingredienser vi är mest oroliga för i Norden. Det visar den nyligen publicerade rapporten Food&Health 2016 från YouGov, som är en kartläggning av nordbornas förhållande till mat och hälsa under mer än tio år.

null

Under förra året var omkring hälften av alla nordbor oroliga över innehållet i matvarorna som de köper. Det är stor skillnad på vilka tillsatser och ingredienser vi är mest oroliga för.

Svenskar och danskar är mer oroliga för gifter jämfört med de nordiska grannarna. Norrmän är i gengäld mest oroliga för palmolja, medan finländare är mest oroliga för tillsatser.

De tre tillsatser och ingredienser som orsakar mest oro

null

Om Food & Health 2016

- EN STUDIE AV SVENSKA KONSUMENTERS UPPFATTNING OM MAT OCH HÄLSA

YouGov har i drygt 10 år undersökt nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa.

  • LIVSMEDEL & ORO
    Hur många oroar sig för innehållet i livsmedel och för vad? Vad försöker man undvika? Vilken är kunskapen och attityderna till tillsatser? Och vilka märkningar och symboler är pålitligast?
  • MAT & KLIMAT
    Hur ser konsumenter på kopplingen mellan mat och miljö-frågor? Vad är man beredd att själv göra för att vara mer miljövänlig närdet gäller mat?
  • MAT, LIVSSTIL & FRAMTID
    Hur stark är kopplingen mellan egen livslängd och matval? Hur många äter hälsosam kost? Vilka dieter används? Vilken uppfattning har man om nya företeelser kring livsmedelsproduktion?

Urvalet är nationellt representativt för befolkningen i åldern 16-64 år i respektive land. 500 intervjuer per land.

Läs mer