March 2nd, 2016, Tove Keldsen

Älymaatalous on merkittävin maailmanlaajuinen mahdollisuus

null

Uudet raportit osoittavat älymaatalouden olevan merkittävin maailmanlaajuinen mahdollisuus. YK:n Global Compact, DNV-GL ja Monday Morning Global Institute ovat yhteistyönä laatineet maailmanlaajuisen mahdollisuusraportin Yougovin maailmanlaajuisen kyselyn pohjalta.

Viime kuun lopulla maailman yritysten ja hallitusten johtajat kokoontuivat maailman talousfoorumin järjestämään vuotuiseen kokoukseen Davosissa. Kokouksen alla julkaistaan maailmanlaajuinen riskiraportti. Siinä asiantuntijat ja johtajat ympäri maailman nimeävät maailmanlaajuisia riskejä, joihin on puututtava talouden turvaamiseksi. Tästä erillään julkaistaan maailmanlaajuinen mahdollisuusraportti. Siinä missä maailmanlaajuinen riskiraportti tyytyy nimeämään riskit, mutta unohtaa niiden taustalla piilevät mahdollisuudet, maailmanlaajuinen mahdollisuusraportti vie asiat askeleen verran pidemmälle. Monday Morning Global Instituten, DNVGL:n ja YK:n Global Compactin yhteistyönä syntynyt raportti pyrkii toimimaan palapelin puuttuvana palasena, ja löytämään mahdollisuuksia maailmaa kohtaavien riskien keskeltä.

15 mahdollisuutta

null

http://www.globalopportunitynetwork.org/report-2016/executive-perspective/

Raportissa paikannetaan maailmanlaajuisen ruokakriisin edustaman riskin sisältä älymaatalouden mahdollisuus. Kyselyyn osallistuneet johtajat totesivat, että teknologiset maatalousratkaisut ovat maailmanlaajuisesti merkittävin mahdollisuus. He näkivät niissä mahdollisuuden aikaansaada suurin laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikutus. Kaikkein otollisimmaksi tilaisuuden tekee kuitenkin se, että se sai parhaat pisteet myös kysyttäessä mahdollisuuksista tavoitella tilaisuutta. Maailman johtajat eivät siis ainoastaan näe älymaataloutta tavoittelemisen arvoisena pyrkimyksenä, vaan – mikä kenties jopa tärkeämpää – pitävät sitä myös mahdollisena saavuttaa.

Kerätyt tiedot viittaavat siis siihen, että taisteltaessa lähestyvää maailmanlaajuista ruokakriisiä vastaan älymaatalous on saavutettavissa oleva mahdollisuus, jolla voi olla suuri merkitys. Valmistaudu siis näkemään entistä enemmän urbaaneja viljelmiä, joilla kasveja kasvatetaan pystysuunnassa ja joilla lennokit valvovat satoa ja karjaa. Älä myöskään ylläty, jos maanviljelijä kertoo, että hänen tärkein työkalunsa on traktorin sijaan älypuhelin.

15 mahdollisuutta liiketoiminnan potentiaalin perusteella

null

http://www.globalopportunitynetwork.org/report-2016/executive-perspective/

Kun tarkastellaan ainoastaan yritysmaailman johtajien vastauksia, voidaan havaita toinen mielenkiintoinen seikka. Yritysmaailman johtajat listasivat kaikki kolme "Menetetty sukupolvi"-riskiin sisältyvää mahdollisuutta 15 tärkeimmän mahdollisuuden kärkeen. Kerätyt tiedot osoittavat, että nuorison uudelleentyöllistäminen on tärkein prioriteetti uusille liikeyrityksille.

Lue lisää: http://www.globalopportunitynetwork.org/

Tietoa tutkimuksesta

Raportti alkaa riskien havainnoinnilla, mutta korostaa, että se yksin ei riitä, vaan riskien keskeltä on myös löydettävä mahdollisuuksia. Tutkijat ottavat lähtökohdikseen viisi riskiä, ja jalkautuvat sitten maailmalle. He pyytävät kahdeksassa paneelikeskustelussa eri alojen taitajia kertomaan, millaisia mahdollisuuksia he näkevät riskien taustalla. Kun panelistit ovat auttaneet luomaan mahdollisuuksia, asiantuntijat jalostavat ja testaavat niitä. Sen jälkeen johtajat ympäri maailman panevat ne koetukselle eri aloille ulottuvassa kyselyssä. Raportti laaditaan näin kerättyjen tietojen pohjalta. Tästä raportin kulmakivestä on vastuussa YouGov, joka suorittaa kyselyjä yli 5500 johtajan keskuudessa eri mantereilla. Raportti nimeää jokaisen riskin sisältä 3 mahdollisuutta, joita hyödyntämällä voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä sekä kehitystä. Huonoja tilanteita voidaan kohentaa, tai jopa kääntää kokonaan päälaelleen. Raportin ohjenuorana toimii usko siihen, että tulevaisuus riippuu mahdollisuuksiin pohjaavasta ajattelumallista.