March 2nd, 2016, Tove Keldsen

Smarta jordbruk är den största globala möjligheten

null

En ny rapport, ”Global Opportunity Report”, pekar på att smarta jordbruk är den största globala möjligheten för att uppnå välfärd i världsekonomin. FN:s Global Compact, DNV-GL och Monday Morning Global Institute har tillsammans skapat rapporten som bygger på en global undersökning genomförd av YouGov med mer än 5 500 ledare över hela världen.

I slutet av januari 2016 samlades ledare från företag och regeringar världen över för ett årligt möte i Davos, anordnat av World Economic Forum. Före mötet publicerades rapporten ”Global Risks Report”. I den identifierar experter och ledare från hela världen vilka globala hot som behöver adresseras för att uppnå välfärd i världsekonomin. Oberoende av den rapporten publicerades också ”Global Opportunity Report”. Där Global Risks-rapporten bara tar upp hoten för välfärden, visar Global Opportunity-rapporten också på möjligheterna bakom de olika världshoten.

Om rapporten

Global Opportunity Report inleds med en bedömning av hoten som behöver adresseras för att uppnå välfärd i världsekonomin. I rapporten kommer man dock fram till att man inte kan stanna där, utan måste se till möjligheterna bakom hoten.

Med utgångspunkt i fem globala hot har utövare från alla sektorer runt om i världen, tillfrågats via åtta olika paneler om vilka möjligheter de ser bakom hoten. Efter att paneldeltagarna fått säga sitt, definierades de olika möjligheterna tydligare tillsammans med olika experter. YouGov har sedan genomfört en undersökning med mer än 5500 ledare från olika sektorer världen över, som ligger som grund för rapporten. För varje hot identifierar rapporten tre möjligheter som kan utnyttjas för både ekonomisk vinning och utveckling.

De 15 globala möjligheterna

null

http://www.globalopportunitynetwork.org/report-2016/executive-perspective/

I rapporten identifieras smarta jordbruk som en möjlig lösning på ett av de globala hoten - en global matkris. De tillfrågade ledarna pekade ut att tekniska lösningar inom jordbruket är den största möjligheten för att adressera hotet av en global matkris. Enligt dem kan det ha den största inverkan på välfärden och samhället i stort. Det som gör smarta jordbruk till den största möjligheten är att det också har bäst förutsättningar att uppnås, och kunna utnyttjas. Det innebär att världens ledare inte bara ser smarta jordbruk som en möjlighet värd att sträva efter, utan också som en möjlighet inom räckhåll, vilket kanske är ännu viktigare.

Dessa uppgifter tyder alltså på att smarta jordbruk är en möjlighet som faktiskt kan uppnås i kampen mot den hotande globala matkrisen. I framtiden kommer vi därför att se mer urbana jordbruk där växter kan odlas vertikalt på utsidan av byggnader. Drönare kommer att övervaka grödorna och boskapen. I framtiden är det också mycket troligt att böndernas viktigaste redskap inte är traktorn utan mobiltelefonen.

De 15 möjligheterna utifrån affärsmöjligheter

Opportunities ranked by business potential

http://www.globalopportunitynetwork.org/report-2016/executive-perspective/

YouGovs undersökning bland ledare världen över visar även en annan intressant slutsats - de tre möjligheterna bakom hotet ”En bortkastad generation” rangordnas högst av alla 15 möjligheter. Rapporten visar att det är högsta prioritet att minska ungdomsarbetslösheten för att skapa nya affärsmöjligheter.

Läs mer: http://www.globalopportunitynetwork.org/