February 24th, 2016, Tove Keldsen

Max – årets Stjärnvarumärke

null

I årets mätning av Stjärnvarumärken är Max nummer ett. Snabbmatskedjans starka förbättring av attityder till märket bland restaurangbesökare och andra konsumenter gör att Max är vinnare.

Årets stjärnvarumärke firades vid ett frukostseminarium i Stockholm tidigare idag. På plats i Westmanska palatset hade över 60 ledare inom marknadsföring och media samlats.

För att vara ett stjärnvarumärke ska ett varumärke uppfylla följande fem kriterier:

Marknadsledande, synligt i media, kreativt och belönat, internationellt och snabbväxande (Följer nyhetsbrevet Indikats definitioner). Samt:

Uppvisa ett indextal som är större än noll i YouGovs BrandIndex vid slutet av föregående år. Index är ett genomsnitt av sex olika varumärkesindikatorer: kvalitet, allmänt intryck, valuta för pengarna, rekommendation, rykte och kundnöjdhet.

Under 2015 har 29 varumärken uppfyllt kriterierna.

null

Enligt BrandIndex stärkte Max sitt varumärke mot snabbmatskedjorna totalt och lyckades visa på en stark tillväxt i samtliga imagerelaterade-parametrar.

- Vi ser i vår data att Max varumärke har gjort en stark resa under 2015 jämfört med föregående år. Deras totala BrandIndex-värde har vuxit från 9,2 till 10,8. Starkast var tillväxten i allmänt intryck och ryckte som båda steg med 1,7 poäng mot 2014. Det är anmärkningsvärt att Max lyckas ha en tydligt positivt ökande image i en bransch som för övrigt snarare har backat totalt sett. Detta i sig är en prestation värd uppmärksamma, säger Fredrik Molin, YouGov

Svåraste konkurrenten H&M ökade från 14.7 till 16,2 och brädades alltså bara med en tiondel av ett indexvärde.

Om BrandIndex

Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. Till skillnad från andra tjänster inom varumärkesundersökning övervakar Brandindex kontinuerligt allmänhetens bild av tusentals varumärken i olika branscher.

Varje dag genomför YouGov 160 webbintervjuer med ett representativt urval av svenska befolkningen. Respondenterna tillfrågas om deras inställning till olika varumärken.