February 12th, 2016, YouGov

Alternativet vokser, Socialdemokraterne går tilbage

Alternativet ville få 7,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag, ifølge det seneste politiske barometer foretaget af YouGov for metroxpress.

Dermed står Alternativet til fire mandater mere, end de fik ved valget i juni sidste år.

null

Socialdemokraterne får 37 mandater, altså 10 mandater færre i forhold til valget, men vælgerne bliver i blokken, og mandatmæssigt ligger blokkene forstsat nogenlunde på niveau med valgresultatet fra juni.

Dansk Folkeparti fortsætter med at ligge forundrende stabilt i en tid, hvor flytningespørgsmålet er på alles agenda.

Se mere på Metroxpress

Om det politiske barometer

Det politiske barometer er baseret på interview med 1.615 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. februar 2016. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,4% (procentpoint).