February 1st, 2016, YouGov

4 av 10 svenskar skulle stödja svensk "smyckeslag"

Så här tycker svenskarna om den kritiserade danska "smyckeslagen" för asylsökande, enligt Yougov:s Eurotrack-undersökning.

Danmarks omdiskuterade ”smyckeslagen” omfattar att flyktingar som kan ska bekosta sitt eget uppehälle. Till detta ändamål ska flyktingars ägodelar kunna konfiskeras, med undantag för tillgångar upp till 10 000 danska kronor och föremål med affektionsvärde, till exempel en vigselring.

Så här tycker Europa om lagen.

null

41 procent av svenskarna skulle stödja en liknande lag i Sverige. 44 procent är däremot emot och 10 procent är vare sig för eller emot.

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

I undersökningen genomfördes 8 363 intervjuer på internet i sju europeiska länder under perioden 20–27 januari 2016, varav 1694 i Storbritannien, 2041 i Tyskland, 999 i Frankrike, 997 i Danmark, 1019 i Sverige, 1003 i Finland och 610 i Norge representativt utvalda personer i åldern 18-74 år. Källa: YouGov.