December 3rd, 2015, Charlotte Wahlberg, Tove Keldsen

Var tredje svensk försöker att äta mindre kött efter WHO-rapport

WHO-nyheten, om att processat kött ökar risken för att utveckla tjock- och ändtarmscancer, har påverkat svenskarna. Var tredje försöker nu att äta mindre processat kött och mindre kött generellt sett.

Svenskarna tycker om kött. Var femte (21%) äter kött varje dag och ytterligare nästan 2 av 3 (63%) några gånger i veckan. Vi tycker även om processat kött såsom skinka, bacon, smörgåsmat och korv. Var tionde (11%) äter processat kött varje dag, hälften (50%) några gånger i veckan dag och var fjärde (26%) några gånger i månaden.

Svenskarnas vanor och livstil påverkades således, när världshälsoorganisationen WHO i oktober offentliggjorde en rapport, som visade att konsumtion av processat kött såsom korv och bacon, ökar risken för cancer.

null

Var tredje svensk menar att de nu försöker att äta mindre processat kött eller mindre kött generellt sett. Nästan hälften (45%) av befolkningen har dock inte låtit deras konsumtion påverkats av den nya WHO-rapporten, samtidigt som ca 20% inte säger sig känna till rapporten eller känner sig osäkra.

null

Var fjärde svensk (26%) tror att en hög konsumtion av processat kött ökar risken för cancer medan en lika stor andel inte verkar instämma i detta.

null

I ett bredare perspektiv, och redan innan respondenterna hade blivit påminda om WHO-rapporten och riskerna specifikt med processat kött, anser svenskarna dock att processat kött inte är lika skadligt för hälsan som rökning, överdriven alkoholkonsumtion eller överdriven sockerkonsumtion.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på intervjuer i YouGovs internetpanel i Sverige med 1008 representativt utvalda personer i åldern 18-74 år under perioden 18 - 19 november 2015. Källa: YouGov.

YouGov rapport - processat kött

PA Images