December 2nd, 2015, Charlotte Wahlberg

Är Sverige på väg in i en bostadsbubbla?

En ny YouGov-undersökning visar att knappt hälften av svenskarna tror att Sverige är på väg in i en bostadsbubbla med övervärderade bostadspriser, men att ännu fler, två av tre, tror att priserna kommer öka ytterligare under det kommande året. Det är framför allt Stockholmarna som förväntar sig fortsatt stigande bostadspriser.

Stockholm är nu världens 13:de dyraste stad att köpa bostad i, och bostadspriserna ligger långt över nivåerna i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Dock tror endast knappt hälften av svenskarna att vi är på väg in i en bostadsbubbla inom ett år.

null

Stockholmarna är de som i lägst utsträckning (37%) tror att vi är på väg in i en bostadsbubbla samtidigt som 3 av 4 i Stockholm räknar med att bostadspriserna i Stockholm kommer att ha ökat ytterligare inom ett år.

null

Generellt sett förväntar sig 2 av 3 (68%) av befokningen att bostadspriserna kommer att ha ökat inom ett år på sin ort. Tron på ökade priser är störst i Stockholm med 75% som tror att priserna kommer ha ökat inom det kommande året medan andelen är lägre bland boende i norra och norra mellersta Sverige (62% -63%).

Varannan svensk menar också att det byggs för få nya bostäder där man bor. Andelen är lika stor oavsett var i landet man bor men det tycks finnas en brist på framför allt hyreslägenheter. Majoriteten (64%) av boende i hyreslägenhet, och personer som önskar en hyreslägenhet som nästa boende (66%), anser att det i dag byggs för lite bostäder.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på intervjuer i YouGovs internetpanel i Sverige med 1002 representativt utvalda personer i åldern 18-74 år under perioden 10 - 11 november 2015. Källa: YouGov.

YouGov - Undersökning om bostadsfrågor - november 2015