November 20th, 2015, YouGov

S når bottensiffror

Socialdemokraterna når nya bottensiffror. SD fortsätter att vara Sveriges största parti. Det visar den senaste väljaropinionen från YouGov, utförd på uppdrag av Metro.

null

Socialdemokraterna får 21,4 procent, vilket är det lägsta stödet hittills sedan valet och Moderaterna sjunker till 20,6. SD fortsätter vara Sveriges största parti.

Sverigedemokraterna ökar stödet från 24,8 procent till 26,7 procent.

Intresset för flyktingfrågan fortsätter att växa. 64 procent anser att det är en av de tre viktigaste politiska frågorna just nu.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 13-16 november 2015. Sammanlagt har 1 530 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.

YouGovs panel består av ca 60 000 svenskar i åldern 15 år och äldre som har blivit rekryterade till panelen på flera olika sätt (både online och offline) för att nå alla sorters människor. YouGov arbetar med en metod som kallas kvoturval (eller stratifierat urval) för att säkerställa att resultatet speglar Sveriges befolkning för parametrarna kön, ålder, region och partisympatier.

60 kvoter sätts upp inför undersökningen och YouGov drar sedan ett slumpmässigt urval inom varje kvot. På sätt kan vi säkerställa att vi exempelvis når rätt antal kvinnor i åldern 18-29 år som bor i Stockholms region och exempelvis rätt antal män i åldern 50-59 år som bor i Norra mellersta Sverige.

Panelisterna som uppfyller dessa kriterier får en personlig e-postinbjudan med en unik länk till undersökningen som gör att undersökningen endast kan besvaras en gång per person. När undersökningen är avslutad vägs sedan resultatet för att säkerställa att fördelningen speglar Sverige för parametrarna kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

Källa: Yougov

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

PA images