November 19th, 2015, Tove Keldsen

Pohjoiseurooppalaiset pitävät eniten lomia

Uusi maailmanlaajuinen YouGov-kysely murtaa myytin työteliäistä pohjoiseurooppalaisista, etenkin kun on kyse palkallisten lomien pitämisestä. Pohjoiseurooppalaisilla on keskimääräistä selvästi enemmän palkallisia lomapäiviä, ja he pitävät niitä mielellään.

null

Maailman 22 maasta, joihin kuuluvat Pohjois-Amerikka, Lähi-itä, Aasia, Australia ja Eurooppa, isobritannialaiset vastaavat todennäköisimmin aikovansa pitää koko vuosilomansa (64 %) tai koko vuosiloman miinus 1–2 päivää (75 %). Seuraavina tulevat palkansaajat Tanskassa (71 %), Saksassa (70 %), Norjassa (65 %) ja Suomessa (65 %).

Näissä maissa ei vaikuta olevan suurta eroa myönnettyjen ja pidettyjen lomapäivien välillä. Viidessä Pohjois-Euroopan kärkimaassa lakisääteisiä lomapäiviä on selvästi yli keskiarvon (21 lomapäivää). Tanskalaiset, saksalaiset ja suomalaisen palkansaajat ovat lain mukaan oikeutettuja 30 palkalliseen lomapäivään.

Ruotsi eroaa pohjoiseurooppalaisista naapurimaistaan siinä, että siellä vain 46 % vastaajista aikoo pitää koko vuosilomansa tai koko vuosiloman miinus 1–2 päivää. Mahdollinen selitys tälle on, että lähes puolet ruotsalaisista palkansaajista (45 %) aikoo siirtää lomapäiviään seuraavalle lomakaudelle. Lomapäivien siirtämistä harkitsee vain 26 % isobritannialaisista ja 32 % tanskalaisista. Norjassa lomapäivien siirtämistä suunnittelee vastaajista melko suuri osuus (39 %).

Kuinka paljon lomaa muualla maailmassa pidetään?

Yhdysvaltalaiset pitävät merkittävästi vähemmän lomia kuin pohjoiseurooppalaiset. Se on yksi harvoista maailman maista, joissa ei ole lakisääteistä lomapäivien vähimmäismäärää. Siellä vain 44 % vastaajista sanoo aikovansa pitää koko tai lähes koko vuosilomansa tänä vuonna.

Saudi-Arabiassa ja Algeriassa keskivertopalkansaajalla on 30 vapaapäivää, mutta vain 51 % / 48 % vastaajista sanoo aikovansa pitää koko tai lähes koko vuosilomansa. Kuitenkin jopa 21 % saudiarabialaisista palkansaajista sanoo, ettei aio käyttää kaikkia lomapäiviään tänä vuonna esimiehensä painostuksen vuoksi.

Miksi emme pidä lomiamme?

Maailmanlaajuisesti suosituin syy loman osittaiselle pitämättä jättämiselle on lomapäivien siirtäminen seuraavalle vuodelle (keskimäärin 34 %), "suunnittelen pitäväni lomaa, mutta en saa aikaiseksi" (14 %) ja "minulla ei ole riittävän hyvää syytä loman pitämiselle". Yleinen syy tiukempaan työtahtiin – ettei vaikuttaisi laiskalta työtovereiden ja työnantajan silmissä – on melko harvinainen (keskimäärin 6 %), Kiinassa kuitenkin 13 % vastaajista on tätä mieltä.

Tietoa tutkimuksesta

Internetpohjaiseen haastattelututkimukseen vastasi yhteensä 42978 henkilöä maailmanlaajuisesti*. YouGov toteutti haastattelut syys-lokakuussa 2015. Tulokset on painotettu vastaamaan kunkin maan 18+ vuotiasta aikuisväestöä.

*Tutkimus toteutettiin seuraavissa maissa: USA, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Saudi Arabia, Jordania, Egypti, Kiina, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Marokko, Algeria, Libanon ja Australia.

Results Finland