November 19th, 2015, Tove Keldsen

Nordeuropeere har mest ferie

En ny global undersøkelse fra YouGov tar et oppgjør med myten om arbeidsomme nordeuropeere, i hvert fall når det gjelder å ha betalt ferie. Nordeuropeere har langt flere betalte feriedager enn gjennomsnittet, og vi tar dem med glede.

null

Av 22 land over hele verden, herunder Nord-Amerika, Midtøsten, Asia, Australia og Europa, er britene de som med størst sannsynlighet vil si at de tenker å ta hele ferien sin i år (64 %), eller hele ferien minus én eller to dager (75 %). Tett fulgt av arbeidstakere i Danmark (71 %), Tyskland (70 %), Norge (65 %) og Finland (65 %).

Der ser ikke ut til å være den store sammenhengen mellom antall tildelte fridager for arbeidstakere, og det antallet de ender opp med å ta. De nordeuropeiske landene på topp fem listen, ligger alle pent over gjennomsnittet (21 feriedager) for antall lovbestemt feriedager.

Sverige skiller seg ut fra sine nordeuropeiske naboer, da bare 46 % av svenskene tenker å ta hele ferien i år, eller hele ferien minus en eller to dager. En mulig forklaring er at nesten halvdelen av arbeidstakerne i Sverige (45 %) tenker å overføre feriedager til neste ferieår. Til sammenligning tenker bare 26 % av britene og 32 % av danskene å overføre ferie. I Norge er det også en stor andel (39 %) som tenker å overføre ferie.

Hvor mye ferie vil resten av verden ta?

Amerikanere har vesentlig mindre ferie enn nordeuropeerne. I et av de få landene i verden der det ikke er lovbestemte krav om å ha et minimum antall feriedager, sier bare 44 % at de planlegger å ta hele eller nesten hele ferien i år.

I Saudi-Arabia og Algerie har den gjennomsnittlige arbeidstakeren 30 fridager, men likevel sier bare henholdsvis 51 % og 48 % at de vil bruke alle eller nesten alle feriedagene sine. 21 % av arbeidsstyrken i Saudi-Arabia sier at de ikke vil bruke alle feriedagene sine i år, og angir press fra sjefen som begrunnelse.

Hvorfor tar vi ikke ferien vår?

null

Den mest populære årsaken globalt til at man ikke tar hele ferien sin, er ønsket om å overføre en del av den til neste år (34 % velger dette i gjennomsnitt), etterfulgt av "det har jeg tenkt, men jeg rekker det aldri" (14 %) og "jeg har ikke en tilstrekkelig god grunn til å ta ferie". En ofte benyttet grunn til å arbeide hardere – Ønsket om ikke å fremstå som doven overfor kollegaer og arbeidsgivere – velges sjelden (6 % i gjennomsnitt). I Kina er imidlertid dette tallet oppe i 13 %.

Results Norway