November 19th, 2015, Tove Keldsen

Nordeuropéer tar ut mest semester – med undantag för Sverige

En ny global undersökning från YouGov gör upp med myten om arbetssamma nordeuropéer, i varje fall när det handlar om att ta ut betald semester. Nordeuropéer har betydligt fler betalda semesterdagar än genomsnittet och vi tar gärna ut dem – med undantag för arbetstagarna i Sverige som tar ut betydligt lägre andel av sina semesterdagar jämfört med sina nordeuropeiska grannar.

null

I en jämförelse av 22 länder runt om i världen – i Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Europa – hör britterna till dem som säger att de med störst sannolikhet planerar att ta ut hela sin betalda semester i år (64 %) eller hela semestern minus en eller två dagar (75 %). Därefter kommer arbetstagare i Danmark (71 %), Tyskland (70 %), Norge (65 %) och Finland (65 %).

Det ser inte ut att finnas några större samband mellan antal betalda semesterdagar för arbetstagarna och det antal de faktiskt tar ut. De nordeuropeiska länderna i topp fem ligger alla klart över genomsnittet (21 semesterdagar) vad gäller antalet betalda semesterdagar per år.

Sverige skiljer sig från sina nordeuropeiska grannar, då endast 46 % planerar att ta ut hela sin betalda semester eller hela semestern minus en eller två dagar. En möjlig förklaring är att nästan hälften av arbetstagarna i Sverige (45 %) planerar att föra över semesterdagar till nästa semesterår. Som jämförelse planerar var fjärde (26 %) britt och var tredje (32 %) danskatt spara semesterdagar. I Norge är det också en relativt stor andel (39 %) som planerar att spara semesterdagar.

Hur mycket semester kommer resten av världen att ta ut?

Amerikaner tar ut betydligt mindre semester än nordeuropéer. USA är ett av få länder i världen där det inte finns lagstadgade krav på att ta ut ett minsta antal semesterdagar och där säger endast 44 % att de planerar att ta ut hela eller nästan hela sin semester i år. Samtidigt visar undersökningen att USA är ett av länderna med minst antal betalda semesterdagar per år sett till medianvärdet, och amerikanarna har exempelvis endast en semesterdag mer (12) än arbetstagarna i Kina (11). I Saudiarabien och Algeriet är medianvärdet 30 betalda semesterdagar per år, men ändå säger endast hälften (51 % respektive 48 %) att de kommer att ta ut alla eller nästan alla sina semesterdagar. Däremot säger var femte (21 %) av arbetstagarna i Saudiarabien att de inte kommer att ta ut alla sina semesterdagar i år och anger press från sin chef som orsak.

Varför tar vi inte ut vår semester?

null

Det vanligaste skälet globalt till att inte ta ut sin semester är önskemål om att spara en del av den till nästa år (34 % väljer det alternativet i genomsnitt), följt av ”jag vill ta semester, men kommer mig aldrig för det” (14 %) och ”jag har inte tillräckligt goda skäl för att ta ut semester”. Ett skäl som ofta anges för att arbeta hårdare – önskan att inte framstå som lat inför kolleger och arbetsgivare – väljs sällan (6 % i genomsnitt), i Kina ligger dock siffran på 13 %.

Om undersökningen

Total urvalsstorlek är 42 978 vuxna runt om i världen*. Undersökningen är besvarad av heltidsanställda i respektive land. Fältarbetet genomfördes online med hjälp av YouGovs Omnibus-tjänst september och oktober 2015. Siffrorna har viktats och är representativa för den vuxna befolkningen/online-befolkningen 18 år och äldre per land.

*Personer i åldern 18 år och äldre i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Kina, Hongkong, Singapore, Indonesien, Malaysia, Thailand, Marocko, Algeriet, Libanon och Australien deltog i undersökningen.

Sweden results