November 17th, 2015, Tove Keldsen

Nordeuropæere holder mest ferie

Ny global undersøgelse fra YouGov gør op med myten om arbejdssomme nordeuropæere, i hvert fald når det handler om at holde betalt ferie. Nordeuropæere har langt flere betalte feriedage end gennemsnittet, og vi holder dem med glæde.

null

Ud af 22 lande over hele verden, herunder Nordamerika, Mellemøsten, Asien, Australien og Europa, er briterne dem, der med størst sandsynlighed vil sige, at de påtænker at holde hele deres ferie i år (64 %) eller hele ferien minus en eller to dage (75%). Tæt forfulgt af arbejdstagere i Danmark (71%), Tyskland (70%), Norge (65%) og Finland (65%).

Der ser ikke ud til at være den store sammenhæng mellem antal tildelte fridage for arbejdere og det antal, de ender med at holde. De nordeuropæiske landene i top fem ligger alle pænt over gennemsnittet (21 feriedage) for antal lovmæssige feriedag. Danske, tyske og finske arbejdstagere har alle 30 lovmæssige betalte feriedage.

Sverige skiller sig ud fra sine nordeuropæiske naboer, idet kun 46% påtænker at holde hele deres ferie eller hele ferien minus en eller to dage. En mulig forklaring er, at næsten halvdelen af arbejdstagerne i Sverige (45%) påtænker at overføre feriedage til næste ferieår. Til sammenligning påtænker kun 26% af briterne og 32% af danskerne af overføre ferie. I Norge er der ligeledes en stor andel (39%), som påtænker af overføre ferie.

Hvor meget ferie vil resten af verden holde?

Amerikanere holder væsentlig mindre ferie end nordeuropæerne. I et af de eneste lande i verden, hvor der ingen lovmæssige krav er om afholdelse af et minimum antal feriedage, siger kun 44%, at de planlægger at holde hele eller næsten hele deres ferie i år.

I Saudi-Arabien og Algeriet har gennemsnitsarbejderen 30 fridage, men alligevel siger kun hhv. 51% og 48 %, at de vil bruge alle eller næsten alle deres feriedage. Hele 21% af arbejdsstyrken i Saudi-Arabien siger, at de ikke vil bruge alle deres feriedage i år og angiver pres fra deres chef som begrundelse.

Hvorfor holder vi ikke vores ferie?

null

Den mest populære årsag globalt til ikke at holde hele sin ferie er ønsket om at overføre en del af den til næste år (34 % vælger dette i gennemsnit), efterfulgt af 'det påtænker jeg, men jeg når det aldrig' (14 %) og 'jeg har ikke en tilstrækkelig god grund til at holde ferie’. Ønsket om ikke at fremstå som doven over for kollegaer og arbejdsgivere – vælges sjældent (6 % i gennemsnit), i Kina er tallet dog oppe på 13%.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen omfattede i alt 42.978 voksne over hele verden*. Undersøgelsen blev gennemført online ved hjælp af YouGovs Omnibus-tjeneste i september og oktober. Tallene er blevet vægtet og er repræsentative for voksenpopulationen på nettet i alle lande (i alderen 18 år og op).

*Undersøgelsespopulationen bestod af voksne i USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi Arabien, Ægypten, Kina, Hong Kong, Singapore, Indonesien, Malaysia, Thailand, Marokko, Algeriet, Libanon og Australien.

Resultater Danmark