October 11th, 2015, YouGov

Flykting- och invandringsfrågan blir allt viktigare

I den senaste väljaropinionen från Yougov, utförd på uppdrag av Metro, drar flykting- och invandringsfrågan ifrån när svenskarna rankar den viktigast politiska frågan just nu. Långt därefter följer sjukvård, arbetslöshet och skola.

null

SD backar till 24,8 procent – men är fortfarande största parti. Alla förändringar är dock inom felmarginalen.

Moderaterna hamnar på 21,8 procent och Socialdemokraterna på 23,2 procent. Alliansens väljarstöd är fortfarande större än de rödgrönas.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 8-12 oktober 2015. Sammanlagt har 1 542 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Alla förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen, dvs. inga signifikanta skillnader i resultatet.

Källa: Yougov

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten