October 23rd, 2015, Tove Keldsen

Visionen om en nordisk stat deles ikke af den nordiske befolkning

Den finske professor Sixten Korkman skrev for nylig om visionen for en nordisk stat og de fordele, den kunne skabe: Den nordiske økonomi er blandt de 12 stærkeste i verden, og en nordisk stat ville derfor være repræsenteret ved G20-møderne og blive tildelt nøgleposter i EU og andre internationale organisationer.

Men deler den nordiske befolkning også denne vision?

Det har YouGov undersøgt, og selv om mange kan se fordelene, er den nordiske befolkning, og i særdeleshed nordmænd, skeptisk.

null

Mange svenskere, finnere og danskere kan godt se fordelene ved sammenlægningen til en ny nordisk stat. Foreksempel mener 40 – 50%, at en nordisk stat vil have en stærkere økonomi og ikke være så afhængig af euroen. I nordens rigeste land Norge, deles dette synspunkt kun af hver fjerde (23%), mens hver tredje (35%) er uenige.

null

Ca. halvdelen af befolkningen i Sverige (55%), Finland (56%) og Danmark (47%) mener også, at en nordisk stat kunne få mere indflydelse i EU og andre internationale organisationer. Dette synspunkt er 40% af den norske befolkning også enige i.

Selvom en nordisk stat kunne give fordele er befolkningen skeptisk

null

I Norge er modstanden mod sammenlægningen til en ny nordisk stat størst. Et klart flertal (66%) er modstandere. Danskerne er også mere skeptiske (46%) end svenskerne (35%) og finnerne (38%).

Mindre end hver tiende nordmand (8%) er tilhængere af sammenlægningen til en nordisk stat. Selvom modstanden er mindre i Sverige, Finland og Danmark end i Norge, og ca. halvdelen kan se de økonomiske og politiske fordele ved en sammenlægning, er der heller ikke her stor tilslutning. Hver fjerde i Sverige (24%) og Finland (22%) og hver sjette i Danmark (16%) er tilhængere af sammenlægningen til en nordisk stat.

Ifølge YouGovs undersøgelse kommer den nordiske stat næppe på agendaen foreløbigt. Og som finske professor Sixten Korkman skriver, er det nok godt det samme, da det vil være eksistentielle kriser i EU-samarbejdet og Europa, som kunne skubbe os i retning af øget nordisk integration.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 3545 interview på internettet. Heraf 1010 i Danmark, 1006 i Sverige, 566 i Norge og 963 i Finland repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov panelet i perioden 18. – 22. september 2015. Kilde: YouGov.