October 22nd, 2015, Tove Keldsen

Visjonen om en nordisk stat deles ikke av den nordiske befolkningen

Den finske professoren Sixten Korkman skrev nylig om visjonen om en nordisk stat og de fordelene den kunne skape: Den nordiske økonomien er blant de 12 sterkeste i verden, og en nordisk stat ville derfor være representert ved G20-møtene og bli tildelt nøkkelstillinger i EU og andre internasjonale organisasjoner.

Men deler den nordiske befolkningen også denne visjonen?

Det har YouGov undersøkt, og selv om mange kan se fordelene, er den nordiske befolkningen, og i særdeleshet nordmenn, skeptisk.

null

Mange svensker, finner og dansker kan lett se fordelene ved å fusjoneres til en ny nordisk stat. For eksempel mener mellom 40 og 50 % at en nordisk stat vil ha en sterkere økonomi og ikke være så avhengig av euroen. I Nordens rikeste land, Norge, deles dette synspunkt av mindre enn hver fjerde (23 %), mens mer enn hver tredje (35 %) er uenige.

null

Omtrent halvdelen av befolkningen i Sverige (55 %), Finland (56%) og Danmark (47 %) mener også at en nordisk stat kunne få mer innflytelse i EU og andre internasjonale organisasjoner. Dette synspunktet er 40 % av den norske befolkning også enige i.

Selv om en nordisk stat kunne gi fordeler, er befolkningen skeptisk

null

I Norge er motstanden mot fusjonen til en ny nordisk stat størst. Et klart flertall (66 %) er mot. Danskene er også mer skeptiske (46 %) enn svenskene (35 %) og finnene (38 %).

Mindre enn hver tiende nordmann (8 %) er for en fusjon til en nordisk stat. Selv om motstanden er mindre i Sverige, Finland og Danmark enn i Norge, og ca. halvparten kan se de økonomiske og politiske fordelene ved en fusjon, er det heller ikke her stor tilslutning. Hver fjerde i Sverige (24 %) og Finland (22 %) og hver sjette i Danmark (16%) er for en fusjon til en nordisk stat.

Ifølge YouGovs undersøkelse kommer den nordiske staten neppe på agendaen foreløpig. Og som den finske professoren Sixten Korkman skriver, er det nok like godt, da det vil være eksistensielle kriser i EU-samarbeidet og Europa som kunne skyve oss i retning av økt nordisk integrasjon.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 3545 interjuer av et representativt utvalg av personer i alderen 18-74 år fra YouGovs internettpanel i perioden 18. – 22. september 2015. Av disse er 1010 fra Danmark, 1006 fra Sverige, 566 fra Norge og 963 fra Finland. Kilde: YouGov.