October 1st, 2015, Tove Keldsen

Hvordan Europa vurderer Norges håndtering av flyktningkrisen

Undersøkelser fra syv europeiske land avdekker synet på hvordan ulike europeiske land håndterer flyktningkrisen.

EUs ledere vedtok å pålegge medlemslandene kvoter for å håndtere strømmen av migranter til Europa. De ble dermed enige om å fordele 120 000 mennesker mellom de ulike landene til tross for motstand fra Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Romania, mens Storbritannia ikke ønsket å delta i samtalene. De østeuropeiske landene sa at de følte seg overkjørt av de vestlige landene, spesielt Tyskland, og så vedtaket som et brudd på nasjonenes selvbestemmelsesrett.

En ny undersøkelse som YouGov har gjennomført i syv europeiske land, viser at Ungarn, som sterkt har motsatt seg å ta imot flykninger, bygger gjerder og bruker tåregass mot dem, anses å ha håndtert situasjonen dårligst. I gjennomsnitt får de en netto skår på -33 for sin håndtering, mens Storbritannia rangeres blant de verste med netto -15, kun slått av Ungarn og Hellas (-16). Norge får en net skår på +1.

null

Tyskland, som forventes å ta imot 800 000 flyktninger innen utgangen av året, er det landet som flest mener har håndtert krisen best (+27), og de fleste av landets egne innbyggere (54 %) er enige i at landet har håndtert situasjonen godt. Sverige er det landet som man mener har håndtert krisen nest best (+17). I Norge sier 24 % at landet har håndtert krisen godt, mens 27 % mener det har håndtert den dårlig.

null

Hvert land har sine egne utfordringer med tanke på å ta seg av flyktningene, og noen har vært mindre imøtekommende og åpne enn andre, men den fremherskende følelsen er først og fremst vemod og ikke likegyldighet. I Norge føler man tristhed, hjelpesløshet, og medlidenhet.

Metode

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 2781 i Storbritannia, i 2007 i Tyskland, 1003 i Frankrike, 1009 i Danmark, i 1 005 i Sverige, 963 i Finland og 566 i Norge representativt utvalgte personer i alderen 18-74 år i perioden 17 til 22 september 2015. Kilde: YouGov.

PA images