October 1st, 2015, Tove Keldsen

Sådan vurderer Europa Danmarks håndtering af den europæiske flygtningekrise

Undersøgelser fra syv europæiske lande afslører opfattelsen af Europas håndtering af flygtningekrisen. Danmark vurderes overordnet set til at have håndteret krisen dårligt.

Europæiske ledere har nu godkendt en aftale om tvungne flygtningekvoter, hvorved de accepterer at fordele 120.000 mennesker mellem sig på trods af modstand fra Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Rumænien, mens Storbritannien har nægtet at deltage i ordningen. De nedstemte østeuropæiske lande udtrykte vrede over det, som de følte var mobning fra de vesteuropæiske nationer, især Tyskland, og så afgørelsen som en krænkelse af den nationale suverænitet.

Ny YouGov-forskning på tværs af syv europæiske lande viser, at Ungarn, som er stærk modstander af at huse flygtninge i den aktuelle krise, anses for at have håndteret situationen værst. I gennemsnit scorer de netto -33 for håndteringen, mens Storbritannien følger efter som en af de værste med netto -15, kun overgået af Grækenland (-16). Danmark vurderes også overordnet set til at have håndteret krisen dårligt (-7).

null

Tyskland, som forventes at have taget imod 800.000 flygtninge i slutningen af året, betrages som det land, der har håndteret krisen bedst (+27), og et flertal af den tyske befolkning (54%) er enige i, at Tyskland har håndteret tingene godt. Sverige betragtes som det land, der har håndteret krisen næstbedst (+17). I Danmark siger 28%, at landet har håndteret krisen godt, mens 41% af danskerne siger, at vi har gjort det dårligt.

null

Hvert land har sine egne bekymringer vedrørende at kunne rumme flygtninge, og nogle har været mindre imødekommende end andre. De vigtigste følelser er dog primært bedrøvelse snarere end ligegyldighed. I Danmark er det medfølelse og tristhed.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 9334 interview, 2781 i England, i 2007 i Tyskland, 1003 i Frankrig, 1009 i Danmark, i 1005 i Sverige, 963 i Finland og 566 i Norge, med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 17. – 22. september 2015. Kilde: YouGov.

PA images