October 1st, 2015, Tove Keldsen

Så här anser Europa att Sverige har hanterat den europeiska flyktingkrisen

En undersökning från sju europeiska länder visar hur människor uppfattar att Europa har hanterat flyktingkrisen. Sverige rankas bland de bästa.

Förra veckan godkände europeiska ledare ett avtal om tvingande flyktingkvoter. Man kom överens om att fördela 120 000 flyktingar mellan sig, trots motstånd från Ungern, Tjeckien, Slovakien och Rumänien. Storbritannien vägrade att delta i programmet. De östeuropeiska länderna fick se sig besegrade och uttryckte ovilja över vad de ansåg vara översitteri från de västeuropeiska ländernas sida, i synnerhet Tyskland, och betraktade beslutet som en inskränkning av den nationella suveräniteten.

En ny undersökning som YouGov gjort i sju europeiska länder visar att Ungern, som starkt har motsatt sig att ta emot flyktingar från den pågående krisen och bygger stängsel, anses ha hanterat situationen sämst. I genomsnitt får landet en nettosiffra på -33 för sin hantering. Grekland (-16), Storbritannien (-15) och Frankrike (-12) anses också ha hanterat flyktingkrisen dåligt.

null

Tyskland, som i slutet av året förväntas ha tagit emot 800 000 flyktingar, anses ha hanterat krisen bäst (+27) och hälften av landets befolkning (54 %) instämmer i att landet har hanterat frågan bra. Sverige anses ha hanterat krisen näst bäst (+17). I Sverige säger nästan hälften av befolkningen (48 %) att landet har hanterat krisen bra, medan tre av tio (29 %) säger att den har hanterats dåligt.

null

I alla länder finns en oro över hur man ska ta hand om flyktingarna och vissa har varit mindre välkomnande än andra, men de känslor man främst upplever är sorg, snarare än likgiltighet. I Sverige används orden medlidande, medkännande men också upprörd.

Metod

Undersökningen är baserad på intervjuer med 2781 i Storbritannien, 2007 i Tyskland, 1003 i Frankrike, 1009 i Danmark, 1005 i Sverige, 963 i Finland och 566 i Norge representativt utvalda personer i åldern 18-74 år under perioden 17-22 september 2015. Källa: YouGov.

PA images