September 25th, 2015, Anne Dannisboe Iversen, Tove Keldsen

Meny er kommet godt fra start

YouGov BrandIndex har set nærmere på, hvordan danskerne har taget imod deres nye supermarkedskæde, Meny, som slog dørene op til de første butikker i maj måned. Meny vil tage kampen op om kunderne på det hårdt pressede dagligvaremarked ved at satse på kvalitet og kompetente ”mad-arbejdere”.

Umiddelbart stod den norske detailkoncern Dagrofa over for en stor udfordring, da de valgte at lukke Superbest og Eurospar og skabe en ny kæde på det danske marked med navnet Meny. Meny skulle både løsrive sig fra Superbests image, der led under kødskandalen i 2009 og slå igennem i en hård branche, hvor discountbutikkerne tager markedsandele fra de traditionelle supermarkeder.

Meny satser på at være alt andet end en discountkæde. De vil tage kampen op om kunderne ved at positionere sig som et supermarked, der satser på høj fødevarekvalitet og fagligt kompetente ”mad-arbejdere”.

YouGov BrandIndex har set nærmere på, hvordan danskerne vurderer Meny i forhold til tre andre landsdækkende supermarkeder, Kvickly, Føtex og SuperBrugsen godt tre måneder efter Meny blev en landsdækkende kæde.

Index-score (image) fra 1. juni – 20. september 2015

null

Gns. dagligt antal interview ved 4 ugers rullende gennemsnit: 440

Index er gennemsnittet af 6 forskellige imageparametre: Kvalitet, Generelt indtryk, Værdi for pengene, Anbefaling, Omdømme og Kundetilfredshed.

Meny får generelt en lavere image-score end Kvickly, Føtex og SuperBrugsen. Kæden er dog inde i en positiv udvikling og har forbedret sit netscore med 4 point fra 1. juni til 20. september 2015, hvor de ender med en netscore på 14,1. Til sammenligning er Kvicklys netscore 19,3, Føtex’ 25,9 og SuperBrugsens 20,6 d. 20. september 2015.

Derudover ser det ud til, at det er lykkedes Meny at løsrive sig fra Superbests skygge til trods for, at kæden har overtaget de gamle Superbest-butikker. Superbest lå i gennemsnit på en image-score på 9,1% i 2014, altså 5 point lavere end Menys netscore d. 20. september 2015.

Kundetilfredshed

null

Gns. dagligt antal interview ved 4 ugers rullende gennemsnit: 440

Kundetilfredsheds-scoren findes ved, at man spørger respondenter, hvilke kæder de vil sige, de er tilfredse kunder af, og hvilke de er utilfredse kunder af. NetScoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser.

Meny har forbedret sin kundetilfredshedsscore med 7 point fra 10,7 primo juni til 17,9 d. 20. september 2015. Meny ligger dog i gennemsnit 10 point lavere end sine konkurrenter. Kvicklys netscore er 26,9, Føtex’ 35,4 og SuperBrugsens 27,1 d. 20. september 2015.

Irma har det stærkeste brand øst for Storebælt

Meny slår sig op på madkvalitet og vidende ”mad-arbejdere”, men står over for en tung spiller øst for Storebælt, nemlig Irma:

Index (image), generelt indtryk og kvalitetsscore pr. 20. september 2015, Østdanmark

null

Gns. dagligt antal interview ved 4 ugers rullende gennemsnit: 200

Kvalitets-scoren findes ved, at man spørger respondenter, hvilke kæder de forbinder med god kvalitet, og hvilke de forbinder med dårlig kvalitet. NetScoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser. På samme måde udregnes Generelt indtryk.

Irma har et stærkt image i Østdanmark og bliver vurderet højt på alle image parametre. Særligt når østdanskerne skal vurdere, hvilke kæder der leverer god kvalitet, har Irma en stærk position med en netscore på 57,0 point d. 20. september 2015, og det er netop den position Meny ønsker at tage.

Overordnet set er Meny kommet godt fra start, og de er inde i en positiv udvikling. De er dog særligt i Østdanmark langt fra den ønskede position, som supermarkedet, der står for den høje kvalitet.

Om undersøgelsen

YouGov BrandIndex, målgruppe: 18 – 74 år, periode: 1. juni – 20. september 2015.

Hver dag interviewer YouGov BrandIndex 200 personer, der er repræsentative for den generelle befolkning, og spørger dem om deres holdninger til forskellige varemærker.

Foto:Christoffer Regild