September 23rd, 2015, Tove Keldsen

Gör vi tillräckligt när det gäller flyktingarna?

Vem hanterar flyktingkrisen bäst? YouGov har frågat danskarna och svenskarna.

Avståndet mellan Sverige och Danmark är litet, men det finns stora skillnader i hur de två länderna hanterar flyktingkrisen i Europa och hur många flyktingar och migranter som får asyl. YouGov har frågat befolkningen i Sverige respektive Danmark om de anser att deras land gör tillräckligt för att avhjälpa flyktingkrisen.En majoritet (60 %) av den svenska befolkningen anser att Sverige gör allt som rimligen kan förväntas för att avhjälpa den nuvarande flyktingkrisen. 30 % anser att Sverige borde göra mer och 11 % är osäkra. Danskarna är inte lika nöjda med det egna landets insats. Strax under hälften (47 %) anser att Danmark gör allt som rimligen kan förväntas. 40 % anser däremot att Danmark borde göra mer och 13 % är osäkra.

När det gäller fördelningen av flyktingar och asylsökande inom EU är både danskar och svenskar lika splittrade som EU.

nullCirka 40 % anser att vi bör ta emot samma antal flyktingar och asylsökande som genomsnittet för övriga EU-länder i relation till befolkningsmängden. Cirka 30 % anser att vi bör ta emot färre flyktingar och cirka 20 % anser att vi bör ta emot fler flyktingar.

null

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 013 representativt utvalda danskar i åldern 18–74 år från YouGov-panelen under perioden 11 –13 september 2015 och 1 515 representativt utvalda svenskar i åldern 18–74 år från YouGov-panelen under perioden 10 –14 september 2015. Urvalet är representativt för kön, ålder och region

PA images