August 20th, 2015, Tove Keldsen

Mere end hver tredje dansker er utilfreds med sin krop

I en global undersøgelse fra YouGov har det vist sig, at over en tredjedel af alle danskere er utilfredse med deres vægt og krop. Med alderen bliver vi dog mere tilfredse med vores kropsbillede.

Undersøgelsen så på, hvor tilfredse folk i 25 lande over hele verden er med deres krop. I Danmark svarede mere end hver tredje (37 %), at han eller hun ikke er særligt tilfreds med eller ikke er tilfreds med sin vægt og kropsbillede. 60 % svarede, at de er tilfredse.

Der er forskel på mænd og kvinder. Kvinder har tendens til at være mere utilfredse med deres krop. Mere end 4 ud af 10 (42 %) er ikke tilfredse, sammenlignet med 56 % som er tilfredse. Det ser ud til, at mænd har det lidt bedre med deres krop - 64 % er tilfredse, sammenlignet med 32 % som ikke er.

Bliver man tilfreds med sin krop, når man runder 50?

Det er i hvert fald et faktum, at gruppen af +55-årige danskere i undersøgelsen kan lide deres krop i højere grad end de andre aldersgrupper. Næsten 7 ud af 10 (66 %) i gruppen af +55-årige er tilfredse, sammenlignet med 56 % af de 18-34-årige.

null

Hvad med resten af verden?

I USA, Australien og de fleste lande i Europa, Asien og Stillehavsområdet er undersøgelsens ældre deltagere generelt mere tilfredse med deres kropsform end folk i 20'erne og 30'erne.

I Frankrig ser det dog ud til, at presset om at følge med på moden har sat sine spor. Frankrig er det eneste europæiske land i undersøgelsen, hvor unge mennesker er mere tilfredse med deres udseende end midaldrende og ældre mennesker. 68 % af de 18-24-årige i Frankrig er tilfredse med deres udseende sammenlignet med kun lidt over halvdelen (55 %) af de +55-årige. I De Forenede Arabiske Emirater, Ægypten og Mexico er unge mennesker også mere tilfredse med deres udseende end ældre.

Af de 25 lande i undersøgelsen er indoneserne generelt mest positivt stemt over for deres krops udseende, da mere end 3 ud af 4 (78 %) svarede, at de er tilfredse med deres vægt og figur. Indbyggerne i Saudi Arabien (72 %), Oman (70 %) og Qatar (70 %) er de næste på listen over generel tilfredshed med kroppens udseende.

Mænd er generelt mere positivt indstillet over for deres vægt og udseende end kvinder. Saudi Arabien er det eneste land, hvor kvinder er mere tilfredse med deres udseende end mændene, da 74 % af kvinderne i Saudi Arabien svarede, at de er tilfredse med deres udseende, sammenlignet med 70 % af mændene.

Kvinder i Hong Kong er mindst tilfredse med deres krop, og kun 44 % svarede, at de er tilfredse med deres udseende, sammenlignet med 55 % af mændene i Hong Kong.

Kendiskultur

I 17 af undersøgelsens 25 deltagerlande svarede mere end halvdelen af deltagerne, at kendiskulturen har en negativ indvirkning på unge mennesker.

Skandinaver og briter har den mest negative opfattelse af kendiskulturens mulige indvirkning. 68 % af danskerne mener, at kendiskulturen har en skadelig indvirkning på unge menneskers opfattelse af deres krop, og kun 6 % af danskerne mener, at kendiskulturen muligvis har en positiv indvirkning.

Generelt har man i deltagerlandene i Mellemøsten, Asien og Stillehavsområdet en mere positiv opfattelse af, hvordan kendiskulturen påvirker unge mennesker. Omkring hver 3. i De Forenede Arabiske Emirater (34 %) og Qatar (31 %) mener, at kendiskulturen kan have en positiv effekt, sammen med 41 % i Kina og mere end 1 ud af 3 (34 %) i Malaysia og Thailand.

Medmindre andet er angivet, er alle tal fra YouGov Plc. Undersøgelsen omfattede i alt 22.140 voksne over hele verden*. Undersøgelsen blev gennemført online ved hjælp af YouGovs Omnibus-tjeneste mellem den 28. april og 13. maj 2015. Tallene er blevet vægtet og er repræsentative for voksenpopulationen på nettet i alle lande (i alderen 18 år og op).

*Undersøgelsespopulationen bestod af voksne i USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi Arabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ægypten, Chile, Columbia, Mexico, Kina, Hong Kong, Singapore, Indonesien, Malaysia, Thailand og Australien.