August 20th, 2015, Tove Keldsen

Yli kolmasosa suomalaisista ei ole tyytyväisiä kehoonsa

Osana kansainvälistä YouGov-tutkimusta saatiin selville, että yli kolmasosa suomalaisista ei ole tyytyväisiä omaan painoonsa ja kehonkuvaansa. Vanhin ikäryhmä oli selvästi tyytyväisin.

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien tyytyväisyyttä omaan kehoonsa ja kehonkuvaansa 25 eri maassa. Suomessa yli kolmasosa (39 %) vastasi, että ei ole kovin tyytyväinen tai lainkaan tyytyväinen omaan painoonsa ja kehonkuvaansa. 60 % sanoi olevansa tyytyväinen.

Suomalaiset naiset eivät ole niin tyytyväisiä kehonkuvaansa kuin suomalaiset miehet. Naisista neljä kymmenestä (40 %) ei ole tyytyväisiä ja 59 % on tyytyväisiä. Miehet viihtyvät paremmin omassa kehossaan – 62 % on tyytyväisiä kun taas 37 % ei ole.

Oppivatko viisikymppiset suomalaiset rakastamaan omaa kehoaan? Ainakin tutkimuksessa selvisi, että yli 55-vuotiaat olivat tyytyväisempiä kehoonsa kuin muut ikäryhmät. Yli kuusi kymmenestä (65 %) yli 55-vuotiaasta oli tyytyväisiä, kun vastaava luku 18–34-vuotiailla oli 56 %.

null

Entä muualla maailmassa?

Myös Yhdysvalloissa, Australiassa sekä useimmissa Euroopan sekä Aasian ja Tyynenmeren maissa vanhemmat ihmiset ovat todennäköisemmin tyytyväisiä omaan kehoonsa kuin kaksi- ja kolmikymppiset.

Ulkonäköpaineet tuntuvat kuitenkin jatkuvan pidempään Ranskassa, joka oli ainoa Euroopan maa, jossa nuoremmat olivat tyytyväisempiä omaan ulkonäköönsä kuin keski-ikäiset ja vanhemmat ikäryhmät. Ranskalaisista 18–24-vuotiaista 68 % oli tyytyväisiä ulkonäköönsä, kun yli 55-vuotiaista tyytyväisiä oli hieman yli puolet (55 %). Myös Arabiemiraateissa, Egyptissä ja Meksikossa nuoremmat olivat todennäköisemmin tyytyväisiä ulkonäköönsä kuin vanhemmat.

Tutkimuksessa mukana olleista 25 maasta kaikkein myönteisin kehonkuva oli Indonesiassa, jossa kolme neljäsosaa (78 %) sanoi olevansa tyytyväinen painoonsa ja kehoonsa. Seuraavina tyytyväisyydessä olivat Saudi-Arabia (72 %), Oman (70 %) ja Qatar (70 %)

Yleisesti ottaen miehet olivat tyytyväisempiä painoonsa ja ulkonäköönsä kuin naiset. Vain Saudi-Arabiassa naiset olivat tyytyväisempiä ulkonäköönsä kuin miehet, sillä 74 % saudinaisista sanoi olevansa tyytyväinen, kun miehillä vastaava luku oli 70 %.

Hong Kongin naiset olivat vähiten tyytyväisiä kehoonsa – vain 44 % naisista oli tyytyväisiä, kun Hong Kongin miesten vastaava luku oli 55 %.

Julkkiskulttuuri

Seitsemässätoista tutkimukseen osallistuneesta 25 maasta yli puolet vastaajista uskoi, että julkkiskulttuurilla on negatiivinen vaikutus nuoriin. Julkkiskulttuurin mahdollisia kielteisiä vaikutuksia pidetään pahimpina Pohjoismaissa ja Britanniassa.

Suomalaisista 71 % uskoo, että julkkiskulttuurilla on kielteinen vaikutus nuorten ihmisten omaan kehonkuvaan, ja vain 9 % suomalaisista uskoo vaikutuksen olevan myönteinen.

Yleisesti ottaen Lähi-idän sekä Aasian ja Tyynenmeren maissa oli myönteisempi käsitys julkkiskulttuurin vaikutuksesta nuoriin. Noin kolmasosa vastaajista Arabiemiraateissa (34 %) ja Qatarissa (31 %) uskoi, että julkkiskulttuurilla voi olla myönteisiä vaikutuksia. Vastaava luku manner-Kiinassa oli 41 % ja Malesiassa sekä Thaimaassa 34 %.

Kaikki luvut ovat YouGov Plc:ltä, jos muuta ei ole mainittu. Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 140 aikuista eri puolilta maailmaa*. Tutkimus suoritettiin verkossa YouGovin Omnibus-palvelun kautta 28.4.–13.5.2015. Tulokset on painotettu vastaamaan kunkin maan verkkopalveluja käyttävää aikuisväestöä (yli 18-vuotiaita).

*Tutkimukseen osallistui aikuisia seuraavista maista: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Tanska, Suomi, Ruotsi, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Egypti, Chile, Kolumbia, Meksiko, manner-Kiina, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malesia, Thaimaa ja Australia.