August 6th, 2015, Tove Keldsen

Här är de varumärken det pratades mest positivt om i Sverige

YouGov BrandIndex delårsranking 2015:

Rankingen visar att Volvo ligger på en klar förstaplats, när det gäller vilka varumärken det pratas mest om. Lågprisflygbolag Ryan Air har ökat mest sett över alla kategorier.

YouGov BrandIndex har undersökt, vilka varumärken det pratades mest positivt om under första halvåret av 2015 jämfört med samma period 2014, alltså varumärkets buzz.

Ica och Ikea hamnar på andra- och tredjeplatsen och flera av stora mobiltillverkare är på topp-10-listan av varumärken det pratades mest positivt om under första halvåret av 2015.

I YouGov BrandIndex mäts 280 svenska varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland allmänheten i Sverige som ger sin uppfattning av olika varumärken. En av parametrarna som mäts, Buzz, visar vilka märken det har hörts mest positivt om.

Topplaceringarna i den svenska delårsranking 2015

De varumärken det har hörts mest positivt om i alla kategorier

Sveriges delårsranking 2015

Buzz-poängen tas fram genom att respondenterna får besvara frågor om de har hört något positivt eller negativt om ett varumärke under de senaste två veckorna i reklam, i nyheterna eller av vänner och familj. Buzz-poängen är nettovärdet av andelen som hört något positivt minus andelen som hört något negativt.

De varumärken som har ökat mest i alla kategorier

I listan med varumärken som ökar mest rankas de varumärken som allmänheten har hört mest positivt om mellan januari och juni 2015 jämfört med samma period 2014.

Länkar

Sveriges delårsranking 2015: http://www.brandindex.com/ranking/sweden/2015-mid
Om YouGov Brandindex: http://www.brandindex.com/about