July 2nd, 2015, Charlotte Wahlberg

Fästingar oroar var tredje svensk

Sommaren är här och i stora delar av landet väntar sol och värme. Men sommaren innebär inte bara sol, värme, ledighet och barbent utan även fästingar. Varje år smittas ca 10 000 av den fästingburna sjukdomen Borelia i Sverige och antalet fall med fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) har ökat sedan år 2000 och ligger nu omkring 200 fall i Sverige per år*. Marknadsundersökningsföretaget YouGov har undersökt svenskarnas oro över fästingar och undersökningen med 1000 representativt utvalda personer i åldern 18-74 år visar att var tredje känner oro.

Oron över att bli biten av fästingar är splittrad i Sverige med en tredjedel (33%) som är oroliga över att få fästingbett medan tre av tio (29%) inte känner oro och drygt var tredje (36%) uppger att de varken/eller är oroliga.

null

Oron är högre bland kvinnor (43% jämfört med 24% av männen) men är relativt jämnt spridd över hela landet. Dock uppger boende i norra Sverige i större utsträckning (42%) än övriga (26-28%) att de inte känner oro.

Den tredjedel som känner oro över att få fästingbett är främst oroliga över att få Borelia (75%) följt av TBE (65%) medan hälften känner oro för att de tycker fästingar är obehagliga. Knappt hälften (45%) är även oroliga över att få andra fästingburna sjukdomar.

Tre av tio Stockholmare har vaccinerat sig mot TBE

Undersökningen visar att 16% har vaccinerat sig mot TBE och har aktivt skydd samt att ytterligare 8% har vaccinerat sig tidigare men inte fyllt på vaccinet. Boende i Stockholm stad och län samt i regionen Norra mellersta Sverige är vaccinerade mot TBE i störst utsträckning - 30% av stockholmarna och 20% av boende i Norra mellersta Sverige är vaccinerade medan exempelvis endast 6% har aktivt skydd i regionerna Norra Sverige och region Skåne, Halland och Blekinge.

- Att andelen som vaccinerat sig mot TBE är störst i Stockholm och norra mellersta Sverige är inte förvånande med tanke på att TBE i Sverige främst förekommer i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter, säger Charlotte Wahlberg, marknadsundersökningskonsult på YouGov.

Vaccinationsmönstret skiljer sig även sett till ålder med en större andel äldre än yngre som vaccinerat sig (21% i åldersgruppen 55-74 år jämfört med 13-14% i de yngre åldersgrupperna). I den yngsta åldersgruppen finns det även en relativt stor okunskap om man är vaccinerad eller ej – var femte (20%) i åldern 18-34 år svarar att de inte vet om de är vaccinerade eller inte jämfört med knappt var tionde (8%) i riket totalt.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 000 personer i åldern 18–74 år från YouGovs internetpanel i Sverige under perioden 26–29 juni 2015. Svaren är insamlade i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region för att spegla Sveriges vuxna befolkning. Källa: YouGov.

* Enligt Vårdguiden och Folkhälsoinstitutet.