June 18th, 2015, YouGov

Väljaropinion juni 2015

Socialdemokraterna tappar till förmån för Alliansen medan stödet för SD ökar. Det visar en ny mätning som Yougov gjort på uppdrag av Metro.

null

Socialdemokraterna (S) får 24,7 procent av rösterna. Det innebär att Alliansens väljarstöd (38,8 procent) nu är större än de rödgrönas (37,4 procent).

Sverigedemokraterna (SD) är fortsatt det tredje största partiet och får 20,1 procent, vilket är det högsta siffran SD någonsin fått i en opinionsundersökning.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är genomförd i YouGovs onlinepanel under perioden 12-15 juni 2015. 1543 personer har genomfört undersökningen.

Målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och senaste riksdagsval.