May 28th, 2015, Tove Keldsen

Svenskarnas syn på deras ekonomiska situation är splittrad

YouGov har tagit tempen på svenskarnas inställning till deras ekonomiska situation och förväntningar på framtiden. Undersökningen visar att bilden är splittrad.

Drygt var fjärde svensk i åldern 18-74 år anser att deras ekonomiska situation har blivit bättre under det senaste året och var tredje tror på en positiv utveckling under de närmsta 12 månaderna. Samtidigt tycker en fjärdedel att deras ekonomiska situation har blivit sämre under det senaste året och var femte tror att deras ekonomiska situation kommer att försämras.

null

Det är framför allt män, personer i åldern 18-34 år samt 35-54 år och höginkomsttagare (årlig hushållsinkomst brutto på 700 000 kr eller mer) som anser att deras ekonomiska situation har blivit bättre. Bland dem som anser att de har fått det sämre ställt är låginkomsttagarna (med mindre än 300 000 årlig hushållsinkomst brutto) överrepresenterade.

De yngre deltagarna i undersökningen har en positivare syn på utvecklingen av deras ekonomiska situation än svenskarna i genomsnitt. Omkring hälften i åldern 18-34 år tror att deras ekonomiska situation kommer att bli lite eller mycket bättre inom de kommande 12 månderna. Motsvarande andel bland personer i åldern 54-74 år är endast en tiondel. De äldre svarar även i högre grad än övriga att de tror att deras ekonomiska situation kommer försämras inom de närmsta 12 månaderna.

Varannan svensk äger aktier

Svenskarna sparar i fonder i större utsträckning än aktier. Undersökningen visar att två av tre svenskar äger fonder och varannan äger aktier. Den vanligaste ägandeformen av aktier är via aktie- och fonddepå (25%) följt av privat pensionssparande och investeringssparkonto (ca 10%). Undersökningen visar även att män är flitigare på att spara i aktier än kvinnor. Omkring sex av tio män, och omkring fyra av tio kvinnor, anger att de äger aktier i någon form och nästan dubbelt så många män som kvinnor har köpt aktier i aktie- och fonddepå (32% jämfört med 17%) och/eller investeringssparkonto (18% jämfört med 7%).

Männen är också mer begnägna att köpa aktier nu när inlåningsräntan är låg. Var femte man menar att de är mer benägna att investera i aktier nu medan motsvarande andel bland kvinnor är var tionde. Dålig kunskap om aktier är den främsta anledningen till att inte äga några aktier, vilket fyra av tio anger, men även att man inte har råd (22%) och riskfaktorn (9%) spelar in.

Fakta från undersökningen:

Anser att deras ekonomiska situation har blivit ganska/mycket bättre under senaste 12 månaderna
Riket totalt: 28%
Kön: Män: 32%, Kvinnor: 24%
Ålder: 18-34 år: 33%, 35-54 år: 30%, 55-74 år: 21%
Inkomst: Mindre än 300 000 SEK: 16%, 300 000 – 699 999 SEK: 29%, 700 000 SEK eller mer: 43%

Anser att deras ekonomiska situation har blivit ganska/mycket sämre under senaste 12 månaderna
Riket totalt: 26%
Kön: Män: 25%, Kvinnor: 27%
Ålder: 18-34 år: 26%, 35-54 år: 26%, 55-74 år: 26%
Inkomst: Mindre än 300 000 SEK: 40%, 300 000 – 699 999 SEK: 24%, 700 000 SEK eller mer: 15%

Tror att deras ekonomiska situation kommer bli ganska/mycket bättre under kommande 12 månaderna
Riket totalt: 32%
Kön: Män: 33%, Kvinnor: 31%
Ålder: 18-34 år: 47%, 35-54 år: 35%, 55-74 år: 14%
Inkomst: Mindre än 300 000 SEK: 31%, 300 000 – 699 999 SEK: 32%, 700 000 SEK eller mer: 35%

Tror att deras ekonomiska situation kommer bli ganska/mycket sämre under kommande 12 månaderna
Riket totalt: 20%
Kön: Män: 22%, Kvinnor: 18%
Ålder: 18-34 år: 16%, 35-54 år: 18%, 55-74 år: 26%
Inkomst: Mindre än 300 000 SEK: 21%, 300 000 – 699 999 SEK: 20%, 700 000 SEK eller mer: 15%

Om undersökningen

Undersökningen bygger på webbintervjuer med 1 009 representativt utvalda svenska personer i åldern 18–74 år från YouGov-panelen under perioden 6–7 maj 2015. Källa: YouGov.

För mer information

Charlotte Wahlberg, Product Manager YouGov Omnibus
M: +46 709 95 70 20
E: charlotte.wahlberg@yougov.com