May 27th, 2015, Tove Keldsen

Nordmenn lever sunnere enn for 5 år siden – ifølge dem selv

Ifølge Folkehelseinstituttet får stadig flere nordmenn en økt BMI, men flere norske forbrukere mener selv at de spiser og drikker sunnere enn for 5 år siden. Det viser den nylig offentliggjorte Food&Health Report 2015 fra YouGov, som også slår fast at norske og danske forbrukere er Nordens optimister når det gjelder å vurdere egne spise- og drikkevaner i forhold til sunnhet.

YouGov har siden 2006 undersøkt nordiske forbrukeres holdning til mat og helse, og ifølge rapporten har vår oppfattelse av hvor sunne vi er, endret seg.

null

Rundt 10 % flere nordmenn, svensker og dansker mener i dag at de utelukkende eller for det meste spiser og drikker sunnere enn i 2006/2007. Kun i Finland er andelen falt. Rundt 45 % mener at de for det meste eller alltid spiser og drikker sunt i Sverige og Finland. Danske og norske forbrukere er mer positive til egne spisevaner. Her mener rundt 55 % at de spiser og drikker sunt. For alle de nordiske landene gjelder det at flere kvinner enn menn mener at de spiser og drikker sunt.

Færrest nordmenn på slankekur

Nordmenn er tilsynelatende mer tilfredse med egen vekt enn sine nordiske naboer, i hvert fall er færre av dem på slankekur (12 %). Til sammenligning er 22 % på slankekur i Sverige, 20 % i Finland og 16 % i Danmark. I hele Norden er kost fattig på karbohydrater den mest populære slankekuren.

null

Uavhengig av om man er på slankekur eller ikke, gjelder det for alle de nordiske landene at forbrukerne har blitt mer oppmerksomme på karbohydrater, og rundt 30 % svarer at de har redusert inntaket av karbohydrater de seneste årene.

Om Food&Health 2015

YouGov har siden 2006 registrert forbrukernes syn på helse og mat i Sverige og siden 2007 i Danmark, Norge og Finland. Målet med Food&Health er å oppnå en bedre forståelse av forbrukernes kunnskap og holdninger, samt å kartlegge endringer over tid på en rekke sentrale områder:

  • Hvor mange er bekymret for matvareingredienser, og hvilken type ingredienser er de bekymret for?
  • Hva mener forbrukerne om mat og den negative påvirkningen på klimaet og miljøet?
  • Hva er forbrukernes holdning til mat og helse?

Rapporten Food&Health 2015 er basert på intervjuer med 2 038 menn og kvinner (rundt 500 i Sverige, Danmark, Norge og Finland) i alderen 16-64 år fra YouGov-panelet. Undersøkelsen fant sted i perioden 25. februar – 4. mars 2015. Kilde: YouGov.

Spiser og drikker du selv sunne ting?

Sverige

Denmark

Norge

Finland

Base

2038

510

512

505

511

Ja, jeg spiser og drikker utelukkende sunne ting

3%

2%

2%

3%

4%

Ja, jeg spiser og drikker som regel sunne ting

46%

43%

52%

50%

41%

Jeg spiser og drikker like ofte sunt som usunt

40%

42%

36%

35%

45%

Nei, som regel er jeg likegyldig til hva som er sunt

7%

9%

5%

7%

8%

Nei, jeg lar aldri sunnhetshensyn bestemme hva jeg spiser og drikker

4%

5%

4%

6%

2%

Total

100%

100%

100%

100%

100%