May 27th, 2015, Tove Keldsen

Vi avstår ogärna våra biffar även om vi tror att det skulle gynna klimatet

2 av 3 anser att egna val av livsmedel påverkar miljön: En majoritet av de svenska konsumenterna anser att deras val av påverkar miljön. Kopplingen mellan mat och miljö är starkast hos kvinnor och de yngre konsumenterna, 16-24 år. Den åtgärd flest vill göra för att vara mer klimatsmart när det gäller livsmedel är att minska svinnet och köpa frukt och grönsaker efter säsong, färre vill äta mindre kött. Det visar den nyligen publicerade Food&Health Report 2015 från YouGov, som är en årlig undersökning av nordiska konsumenters inställning till mat och hälsa som genomförts sedan 2006.

De nordiska konsumenterna är ganska eniga om att den mest effektiva insatsen är att minska matsvinnet. Cirka 4 av 5 konsumenter anser att det är en effektiv åtgärd och nästan lika många har också som mål att minska det egna matsvinnet till nytta för klimatet/miljön.

Vi avstår ogärna våra biffar även om vi tror att det skulle gynna klimatet

null

Hälften av konsumenterna i Norden anser också att minskat köttätande bidrar till att minska den negativa påverkan på klimatet och miljön. Här finns det dock inte samma samband mellan övertygelse och handling. Endast var fjärde har för avsikt att äta mindre kött för att bli mer klimat- och miljövänliga.

Att köpa ekologiskt samt frukt och grönsaker efter säsong är andra handlingar som konsumenterna i Norden är ense om är effektiva när det gäller att minska den negativa påverkan på klimatet och miljön.

Om Food&Health 2015

En studie av svenska konsumenters uppfattning om mat och hälsa – genomförd sedan 2006!

  • Innehållet i våra livsmedel: Hur många oroar sig och för vad? Vad försöker man undvika? Vilken är kunskapen och attityderna till tillsatser? Och vilka märkningar är pålitligast?
  • Mat & klimat: Hur ser konsumenter på kopplingen mellan mat och miljö-frågor? Vad är man beredd att själv göra för att vara mer miljövänlig när det gäller mat?
  • Livsstilsfrågor: Hur stark är kopplingen mellan egen livslängd och matval? Hur många äter hälsosamt kost? Vilka dieter används?
  • Framtid: Uppfattningen om nya företeelser kring livsmedelsproduktion?

Food&Health 2015 bygger på intervjuer med 2.038 representativt utvalda personer (omkring 500 danska, svenska, norska och finska personer) i åldern 16–64 år från YouGov-panelen under perioden 25 februari - 4 mars 2015. Källa: YouGov.

null