May 12th, 2015, Tove Keldsen

50 % vil spise klimavennlig, men ikke unnvære biffen

Halvparten av de norske forbrukerne ser en sammenheng mellom sine egne handlinger og en reduksjon av den negative påvirkningen på klimaet, og nesten like mange er villige til å spise og drikker mer klimavennlig – men de færreste er villige til å spise mindre kjøtt. Det viser den nylig offentliggjorte Food&Health Report 2015 fra YouGov, som er en oversikt over nordiske forbrukeres holdning til mat og helse siden 2006.

Litt færre norske forbrukere (50 %) ser en sammenheng mellom sine egne handlinger og en reduksjon av den negative påvirkningen på klimaet i forhold til svenske (70 %), danske og finske forbrukere (60 %).

De nordiske forbrukerne er til gjengjeld enige i at det mest effektive tiltaket er å redusere kasting av mat. Rundt 4 av 5 forbrukere mener at dette er et effektivt tiltak. Og nesten like mange har til hensikt å redusere egen kasting av mat til gavn for klimaet/miljøet.

Vi vil nødig unnvære biffen vår, selv om vi tror at det vil gavne klimaet

null

Halvparten av forbrukerne i Norden mener også at det vil bidra til å redusere den negative påvirkningen av klimaet og miljøet dersom vi spiser mindre kjøtt. Her er det imidlertid ikke samme sammenheng mellom overbevisning og handling. Kun hver fjerde har en intensjon om å spise mindre kjøtt for å bli mer klima- og miljøvennlig.

Å kjøpe økologisk mat samt frukt og grønt etter sesong er ytterligere handlinger som forbrukerne i Norden er enige om at kan være effektivt med tanke på å redusere den negative påvirkningen på klimaet og miljøet.

For mer informasjon

Per Ståle Ekrol, YouGov BrandIndex Norge, M: + 47 934 23 516, E: per.ekrol@yougov.com

Om Food&Health 2015

YouGov har siden 2006 registrert forbrukernes syn på helse og mat i Sverige og siden 2007 i Danmark, Norge og Finland. Målet med Food&Health er å oppnå en bedre forståelse av forbrukernes kunnskap og holdninger, samt å kartlegge endringer over tid på en rekke sentrale områder:

  • Hvor mange er bekymret for matvareingredienser, og hvilken type ingredienser er de bekymret for?
  • Hva mener forbrukerne om mat og den negative påvirkningen på klimaet og miljøet?
  • Hva er forbrukernes holdning til mat og helse?

Rapporten Food&Health 2015 er basert på intervjuer med 2 038 menn og kvinner (rundt 500 i Sverige, Danmark, Norge og Finland) i alderen 16-64 år fra YouGov-panelet. Undersøkelsen fant sted i perioden 25. februar – 4. mars 2015. Kilde: YouGov.

Hva mener forbrukerne om mat og den negative påvirkningen på klimaet og miljøet?