May 5th, 2015, Tove Keldsen

Svenskar äter sundare än för 10 år sedan – enligt dem själva

Enligt nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten kämpar allt fler svenskar med ett högre BMI, men samtidigt är det allt fler svenska konsumenter som anser själva att de äter och dricker sundare än för 10 år sedan. Det visar den nyligen publicerade Food&Health Report 2015 från YouGov. Rapporten slår också fast att svenska och finska konsumenter är betydligt mer negativa när det handlar om att bedöma de egna mat- och dryckesvanorna i relation till hälsan, jämfört med sina nordiska grannar.

YouGov har sedan 2006 undersökt nordiska konsumenters inställning till mat och hälsa och enligt rapporten har vår uppfattning om hur hälsosamma vi är förändrats.

null

Omkring 10 procent fler svenskar, norrmän och danskar anser idag att de uteslutande eller för det mesta äter och dricker sunt jämfört med 2006/2007. I Finland är andelen stabil. I Sverige och Finland anser cirka 45 procent att de för det mesta eller alltid äter och dricker sunt. Danska och norska konsumenter är mer positiva till de egna matvanorna. Här menar cirka 55 procent att de äter och dricker sunt. För alla de nordiska länderna gäller att fler kvinnor än män anser att de äter och dricker sunt.

Kolhydratfattig kost är den mest populära bantningsmetoden

Nästan var femte följer en bantningsmetod i Norden (22 procent i Sverige, 20 procent i Finland, 16 procent i Danmark och 12 procent i Norge), där kolhydratfattig kost är den mest populära bantningsmetoden.

null

Framför allt i Sverige är kolhydratfattig kost vanligt som bantningsmetod: här följer 1 av 3 som håller diet denna metod. Kolhydratfattig kost är minst vanlig i Norge, där andelen konsumenter som bantar rent allmänt är lägst.

Oavsett om man bantar eller ej gäller för alla de nordiska länderna att konsumenterna har blivit mer medvetna om kolhydrater och cirka 30 procent svarar att de har minskat sitt intag av kolhydrater under de senaste åren.

För ytterligare information

Johan Rosenqvist, Sales Manager. M: +46 709 95 70 05,
E: johan.rosenqvist@yougov.com

Om Food&Health 2015

En studie av svenska konsumenters uppfattning om mat och hälsa – genomförd sedan 2006!

  • Innehållet i våra livsmedel: Hur många oroar sig och för vad? Vad försöker man undvika? Vilken är kunskapen och attityderna till tillsatser? Och vilka märkningar är pålitligast?
  • Mat & klimat: Hur ser konsumenter på kopplingen mellan mat och miljö-frågor? Vad är man beredd att själv göra för att vara mer miljövänlig när det gäller mat?
  • Livsstilsfrågor: Hur stark är kopplingen mellan egen livslängd och matval? Hur många äter hälsosamt kost? Vilka dieter används?
  • Framtid: Uppfattningen om nya företeelser kring livsmedelsproduktion?

Food&Health 2015 bygger på intervjuer med 2.038 representativt utvalda personer (omkring 500 danska, svenska, norska och finska personer) i åldern 16–64 år från YouGov-panelen under perioden 25 februari - 4 mars 2015. Källa: YouGov.

läs mer