March 27th, 2015, Tove Keldsen

Norwegian varumärke har skadats

Norwegians strejk och den negativa mediebevakningen kring strejken tycks ha haft en negativ effekt på allmänhetens inställning till Norwegian, enligt varumärkesmätningen BrandIndex. SAS verkar dock inte ha dragit fördel av den negativa uppmärksamhet som Norwegian har fått.

Närmare 200.000 passagerare fick sina resor inställda eller flyttade under de 11 dagar Norwegian-strejken varade. Norwegians resultat för Buzz och allmänt intryck sjunker kraftigt enligt YouGovs BrandIndex. Svenskarna vill dock gärna fortsätta att flyga med Norwegian.

Buzz (omnämnande)

null

Buzz-värdet tas fram genom att fråga respondenterna om de under de senaste två veckorna har hört något positivt eller negativt om ett visst företag i media (reklam, nyheter eller sociala medier) eller i samtal med vänner och familj. Buzz-värdet beräknas som andelen som hört positiva omnämnanden minus andelen som hört negativa omnämnanden.

Norwegians Buzz påverkas mycket negativt från 1,7 den 24 februari till -41,3 en månad senare. SAS Buzz ligger stabilt under samma period.

Index-score (image)

null

Index är ett genomsnitt av sex olika varumärkesindikatorer: kvalitet, allmänt intryck, valuta för pengarna, rekommendation, rykte och kundnöjdhet.

De negativa omnämnandena har också haft inflytande på Norwegians totala imagevärde (Index), som har fallit med nästan 16 poäng från 12,3 den 24 februari till -3,9 en månad senare. SAS Index ligger stabilt sedan årets början och stiger kortvarigt svagt i samband med strejken.

Har SAS dragit fördel av Norwegian-strejken?

Köpövervägande (Consideration)

null

Värdet köpövervägandet fås genom att fråga respondenterna vilka av följande företag/verksamheter skulle du överväga att köpa/boka genom nästa gång du tänker dig att köpa/boka resa eller boende.

SAS låg klart över Norwegian vid årets början med ett köpövervägande på 38,1 i förhållande till Norwegians värde på 26,1. Strejken och en stor mediebevakning har inte ändrat så mycket på svenskarnas val av flygbolag, då SAS är på i stort sett på samma nivå den 24 mars som vid årets början med ett köpövervägande på 37,1. Det samma gäller för Norwegian som den 24 mars ligger på 23,1 i köpövervägande. SAS verkar därmed inte ha kunnat dra någon större fördel av strejken.

Om undersökningen

YouGov BrandIndex, målgrupp: 18-67 år, period: 1 januari – 25 mars 2015.

Varje dag genomför YouGov 160 webbintervjuer med ett representativt urval av svenska befolkningen. Respondenterna tillfrågas om deras inställning till olika varumärken.