March 19th, 2015, Tove Keldsen

Norwegian har mistet luft under vingene i YouGovs BrandIndex

Norwegian-streiken som endte med å vare 11 dager har kostet Norwegian dyrt – både når det gjelder nordmenns generelle oppfatning av selskapet og deres villighet til å kjøpe reiser fra Norwegian. SAS har på sin side dratt nytte av streiken.

Opp mot 200.000 passasjerer fikk avlyst eller flyttet reisene sine i de 11 dagene Norwegian-streiken pågik. Det vises i YouGov BrandIndex hvor Norwegian synker i både image og kjøpsintensjon.

Norwegians merkevare er blitt skadet

null

Buzz-scoren finner vi ved å spørre respondentene om de i løpet av de siste to ukene har hørt noe positivt eller negativt om en bestemt virksomhet gjennom reklame, nyheter, vareprat eller venner og familie. NetScoren beregnes som positiv minus negativ omtale.

Den massive mediedekningen synes i særlig grad å ha påvirket nordmenns holdning til Norwegian. Selskapets Buzz-score har vært svakt synkende i hele januar, men stiger igjen i februar frem til streiken starter og Buzz-scoren synker dramatisk fra 9,5 til -21,4.

SAS, som i begynnelsen av året hadde en lavere Buzz-score enn Norwegian, har til gjengjeld forbedret sin score og ligger 17. mars på en score på 21,4.

null

Index-scoren er gjennomsnittet av 6 forskjellige imageparametre: Kvalitet, Generelt inntrykk, Verdi for pengene, Anbefaling, Omdømme og Kundetilfredshet.

Den negative omtalen har også hatt innflytelse på Norwegians totale image-score (index), som har falt med 14,6 poeng (fra 29,1 i begynnelsen av året til 14,5 17. mars). Norwegian har sunket på alle image-parameterene.

SAS opplevede et mindre fall i image-score i begynnelsen av februar, men ligger nå litt høyere sammenlignet med årets begynnelse.

Norwegian-streiken får flere til å velge SAS

null

Kjøpsintensjon finner vi ved å spørre respondenene hvilket selskap de mest sannsynlig vil kjøpe fra.

Flere og flere nordmenn vurderte å fly med SAS under Norwegian-streiken. SAS’ kjøpsintensjons-score har vært nedadgående siden begynnelsen av februar, men begynte å stige igjen i forbindelse med Norwegian-streiken.

Om undersøkelsen

YouGov BrandIndex, målgruppe: 18 år+, periode: 1. januar – 17. mars 2015.

Hver dag intervjuer YouGov BrandIndex 200 personer som er representative for den generelle befolkningen og spør dem om deres holdninger til forskjellige varemerker.

For mer information

Per Ståle Ekrol, YouGov BrandIndex Norge, M: + 47 934 23 516,
E: per.ekrol@yougov.com