March 9th, 2015, Tove Keldsen

Förtroendet för hjälporganisationer i Sverige är polariserat

YouGov har undersökt svenskarnas syn på hjälp- och biståndsorganisationer, hur kännedom och inställning ser ut samt viljan att stötta organisationerna. Undersökningen visar att kännedomen generellt sett är hög för de stora organisationerna och deras verksamhet, men när det kommer till förtroende är uppfattningen polariserad.

Cirka 40 % av svenskarna har ett ganska eller mycket högt förtroende för hjälp- och biståndsorganisationer i Sverige medan cirka 30% har ett lågt förtroende och ytterligare 30% är neutrala och svarar att de varken har ett högt eller lågt förtroende.

null

Bland de svenskar som har ett lågt förtroende för hjälp- och biståndsorganisationer i Sverige är främsta anledningen att för stor andel av pengarna anses gå till administration (59%), följt av att för stor andel av pengarna anses gå till de anställdas löner (50%), för dålig redovisning hur pengarna spenderas (48%) samt att hjälpen inte anses nå fram till de projekt/personer som behöver den (47%).

Svenskarna har störst förtroende för Läkare utan Gränser

Av 25 hjälp- och biståndsorganisationer i Sverige är förtroendet högst för Läkare utan Gränser. Bland svenskarna som känner till och helt eller delvis vet vad organisationen jobbar för, anger omkring hälften att Läkare utan Gränser är en av fem organisationer de har högst förtroende för. På andra plats kommer Barncancerfonden (34%) följt av Cancerfonden (33%) och BRIS (29%).

null

Omkring tre fjärdedelar av svenskarna skänker pengar till hjälp- och biståndsorganisationer i Sverige åtminstone någon gång då och då. Omkring var femte skänker pengar regelbundet, minst varje månad.

För ytterligare information

Charlotte Wahlberg, Produktchef Omnibus, YouGov Sverige, M: + 46 709 95 70 20, Email: charlotte.wahlberg@yougov.com

Om undersökningen

Undersökningen baseras på intervjuer med 1 006 svenska representativt utvalda personer i åldern 18–74 år från YouGov-panelen i Sverige under perioden 9–10 februari 2015. Källa: YouGov Omnibus.