January 23rd, 2015, Tove Keldsen

Skandinaverna ser ljust på framtiden

Enligt YouGovs-undersökning har vi i Skandinavien en mer optimistisk bild av 2015 än man har i övriga Europa. Särskilt danskarna är optimistiska både vad gäller det egna landets utveckling och den personliga situationen.

Vid årsskiftet undersökte YouGov hur optimistiska eller pessimistiska européerna är inför den närmaste framtiden. I de skandinaviska länderna har man en mer positiv framtidssyn än i övriga Europa. I Danmark förväntar sig hela 76 procent av de tillfrågade att 2015 blir ett bra år för dem personligen; också svenskarna (70 procent) och norrmännen (66 procent) har en ljusare framtidstro än genomsnittet i världsdelen.

Som jämförelse kan nämnas att ungefär hälften av de tillfrågade i Storbritannien, Finland och Tyskland ser fram mot ett bra år. I Frankrike delas optimismen av endast en fjärdedel – detta trots att undersökningen genomfördes före attentatet mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris.

null

När det gäller synen på det egna landet är danskarna påtagligt mer optimistiska än både övriga européer och sina skandinaviska grannar. Hela 60 procent av de tillfrågade säger att de tror att 2015 blir ett bra år för Danmark. I Norge förväntar sig ungefär hälften av de tillfrågade att 2015 blir ett bra år för Norge, medan endast 36 procent av tillfrågade svenskar tror på en positiv utveckling för landet under 2015. I Frankrike och Finland är pessimismen som mest utbredd; mer än häften av de tillfrågade (57 respektive 52 procent) tror att 2015 blir ett dåligt år för det egna landet.

Metod

Undersökningen är baserad på intervjuer med 1642 i Storbritannien, 1031 i Tyskland, 1005 i Frankrike, 1012 i Danmark, 1008 i Sverige, 959 i Finland och 982 i Norge representativt utvalda personer i åldern 18-74 år under perioden 21 December 2014 – 6 Januari 2015. Källa: YouGov.