January 23rd, 2015, Tove Keldsen

Skandinaverne ser lyst på fremtiden

Vi er mere optimistiske omkring udsigterne for 2015 i Skandinavien end i resten af Europa, viser YouGovs EuroTracker. Særligt danskerne er optimistiske for deres land og dem selv personligt.

YouGov har ved årsskiftet undersøgt, hvor optimistiske eller pessimistiske europæerne er omkring fremtiden. De skandinaviske lande skiller sig ud på deres optimisme. I Danmark forventer hele 76%, at 2015 vil blive et godt år for dem personligt, men også svenskerne (70%) og normændene (66%) ligger markant over gennemsnittet.

Til sammenligning forventer ca. halvdelen af befolkningen i Storbritannien, Finland og Tyskland et godt år, mens kun hver fjerde frankmand forventer, at 2015 bliver et godt år. Det skal hertil nævnes, at undersøgelsen fandt sted inden angrebet på Charlie Hebdo.

null

Når det kommer til de nationale forventninger er danskerne markant mere optimistiske end både sine europæiske såvel som skandinaviske naboer. Hele 60% svarer, at de tror 2015 vil blive et godt år for Danmark. I Norge forventer halvdelen af befolkningen, at 2015 vil blive et godt år for Norge, mens kun 36% af den svenske befolkning forventer, at 2015 vil blive et godt år for Sverige. Frankrig og Finland er mest pessimistiske for fremtidsudsigterne for deres land. Her forventer over halvdelen af befolkningen (henholdsvis 57% og 52%), at 2015 vil blive et dårligt år for landet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med 1642 GB; 1031 DE; 1005 FR; 1012 DK; 1008 SE; 959 FI og 982 NO repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 21. december 2014– 6. januar 2015. Kilde: YouGov.