Svenskarna sparar sina gamla elektronikprylar
January 17th, 2023, Tove Keldsen

Svenskarna sparar sina gamla elektronikprylar

2 av 5 förvarar sina gamla elektronikprylar i skåp och lådor. YouGov har undersökt vad vi gör med gammal elektronik och om vi är intresserade av att köpa det.

YouGovs senaste rapport ”Consumer electronics: Safety and sustainability in 2023” granskar vårt förhållande till elektronikprylar och återvinning samt köpbeteende.

Rapporten är baserad på mer än 19 000 intervjuer på 18 marknader världen över.

När svenskar har slutat använda elektronikprylar väljer 2 av 5 (43 %) att spara dem, vilket kan ha att göra med upplevd datasäkerhet. Särskilt befolkningen mellan 35–44 år sparar gamla elektronikprylar.

null

Näst mest populärt är att ge kasserad elektronik till vänner och familj, vilket en av tre svenskar (33%) brukar göra. 26 % lämnar vanligtvis in gamla elektroniska produkter för återvinning. Detta gäller särskilt personer över 55 år (36 %).

En fjärdedel (26 %) säljer ofta sina kasserade elektronikprylar. Åldersgruppen 18-44 år är överrepresenterad (36 % jämfört med 16 % i åldersgruppen 55+).

Många svenskar är också öppna för att köpa reparerad/återanvänd elektronik. Med detta menas begagnade produkter, som antingen har reparerats eller där användbara komponenter har tagits bort och återanvänds i andra produkter.

null

En av fem (22 %) har tidigare köpt reparerade/återanvända elektronikprylar, medan 46 % av svenskarna inte har köpt renoverade/återanvända prylar tidigare, men skulle kunna tänka sig att göra det i framtiden. Det är främst 25-34-åringar (55 %) och kvinnor (50 %) som skulle kunna tänka sig detta. En av tre svenskar (32 %) säger däremot att de inte har köpt eller övervägt att köpa reparerad/återanvänd elektronik. Svenskar över 55 år är mest benägna att svara så (37 %).

Vi frågade också svenskar som inte har köpt elektronik under de senaste 12 månaderna, vilka faktorer som mest skulle uppmuntra dem att köpa reparerade/återvunna elektronikprodukter.

null

Att produkten har testats grundligt är den faktor som flest människor nämner (47 %) som skulle kunna uppmuntra dem att köpa återvunnen elektronik. På andra plats kommer ett års garanti (37 %) och på tredje plats det faktum att produkten kan köpas från en pålitlig återförsäljare, vilket är en viktig faktor för 32 %.

Om rapporten

Undersökningen genomfördes i september 2022. Totalt genomfördes fler än 19 000 intervjuer på 18 marknader med män och kvinnnor, 18+ år, från YouGov-paneler.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och på en del marknader är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Marknader där så är fallet är Kina, Hongkong och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.

Ladda ned rapporten här