Så mange genbruger elektronikprodukter
January 17th, 2023, Tove Keldsen

Så mange genbruger elektronikprodukter

Danskerne har global rekord i at aflevere gammel elektronik til genbrug. YouGov har undersøgt, hvad vi gør ved gammel elektronik, og om vi er interesserede i at købe det.

YouGovs seneste rapport ’Consumer electronics: Safety and sustainability in 2023’ undersøger vores forhold til elektronikprodukter og genbrug samt købsadfærd.

Rapporten er baseret på mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder verden over.

Danskerne har faktisk rekord i at aflevere gamle elektronikprodukter til genbrug. Det gør 2 ud af 5 (42%) af danskere mod et globalt snit på 26%.

null

Der er særligt danskere over 55 år som afleverer elektronikprodukter til genbrug (54% mod eksempelvis 21% af de 18-24-årige).

Mere end hver tredje (36%) plejer at gemme deres aflagte elektronikprodukter hjemme, hvilket kan hænge sammen med den oplevede datasikkerhed, mens en fjerdedel (24%) ofte sælger deres aflagte elektronikprodukter. Her er de unge mellem 18-24 år overrepræsenterede (40% mod 13% af de 55+ årige). Næsten lige så mange (23%) plejer at give aflagte elektronik produkter videre til venner og familie.

Mange danskere er også åbne overfor at købe renoverede/genbrugte elektronikprodukter. Det vil sige brugte produkter, der enten er istandsat, eller hvor egnede komponenter tages ud og genbruges i andre produkter.

null

Hver fjerde (26%) har tidligere købt renoverede/genbrugte elektronikprodukter, særligt de 35-44-årige har benyttet sig af denne mulighed (40%), mens 37% af danskerne ikke tidligere har købt renoverede/genbrugte produkter, men godt kunne finde på det i fremtiden. En tilsvarende andel af danskere hverken har eller kunne finde på at købe renoverede/genbrugte elektronikprodukter. Det er især danskere over 55 år, som svarer dette (45%).

Vi har også spurgt danskere, som ikke har købt elektronik i de seneste 12 måneder, hvilke faktorer der ville tilskynde dem mest til at købe renoverede/genbrugte elektronikprodukter.

null

1 års garanti er den faktor flest peger på (35%) tæt fulgt af pris (32%), vished for produktet er grundigt testet (32%) og pris. Her peger 30% at de kunne være tilskyndet til at købe genbrugt elektronik, hvis produktet er 25% billigere end et tilsvarende nyt produkt. At produktet kan købes hos en pålidelig forhandler er også en vigtig faktor for 27%.

Om rapporten

YouGov rapporten er baseret på en undersøgelse gennemført i september 2022. Alt i alt gennemførte vi mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder med udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet.

Alle undersøgelser blev foretaget online, og i nogle markeder er internettets udbredelse begrænset, hvorfor man kun kan sige, at eksemplerne repræsenterer den del af befolkningen, der er online. Markeder hvor dette gælder er Kina, Hong Kong og Indonesien. For Indien og Mexico er data begrænset til at repræsentere den urbane del af befolkningen.

Download rapporten