Internationell undersökning: Så köper vi bil
October 24th, 2022, Tove Keldsen

Internationell undersökning: Så köper vi bil

Åtta av tio bilköpare köpte sin senaste bil på plats hos en återförsäljare eller av en privat ägare.

Det visar YouGovs senaste whitepaper – The road ahead of future car buying.

Pandemin har påskyndat den digitala omvandlingen inom många sektorer. I bilbranschen blev många tillverkare och återförsäljare tvungna att digitalisera nästan direkt för att kunna betjäna sina kunder på ett bättre sätt och hålla uppe försäljningen.

YouGovs rapport bygger på mer än 19 000 intervjuer på 18 marknader runt om i världen. Rapporten undersöker det globala bilköpsbeteendet. Hur köpte vi vår nuvarande bil och förväntar vi oss att fortsätta använda den här metoden, eller är vi öppna för digitala försäljningskanaler?

null

79 % av de globala bilköparna köpte sin senaste bil på plats. Av dem köpte 58 % bilen på plats hos en återförsäljare, medan 21 % köpte den på plats av en privat ägare. I Sverige köpte 80 % av bilköparna sin bil på plats. 61 % köpte den på plats hos en återförsäljare, medan 19 % köpte den på plats av en privat ägare.

null

Om vi tittar på ålder finns det en tydlig tendens till att de äldre konsumenterna i större utsträckning använder sig av de traditionella försäljningskanalerna när de köper bil, medan de digitala försäljningskanalerna framför allt gjort framsteg bland de yngsta konsumenterna. 33 % av 18–24-åringarna har köpt sin senaste bil online, jämfört med det globala genomsnittet på 17 %.

Kommer de globala bilköparna att hålla fast vid sitt nuvarande inköpsbeteende?

null

Rapporten visar också att majoriteten (68 %) av de globala konsumenterna som planerar att köpa en bil i framtiden överväger att göra det på plats hos en bilåterförsäljare och drygt en tredjedel (34 %) överväger att köpa på plats av en privat säljare. Det är dock en betydligt större andel som också skulle överväga att köpa online i framtiden (57 %). Var femte (21 %) skulle exempelvis också överväga att köpa från en biltillverkare online som erbjuder både fysiska och digitala köpmöjligheter. Dessutom skulle 15 % av de globala konsumenterna köpa online från en bilåterförsäljare som Carvana, Vroom eller Cazoo och 13 % från en tillverkare som bara säljer bilar online, till exempel Tesla eller Polestar.

I Sverige skulle 60 % av dem som planerar att köpa bil i framtiden överväga att köpa den online. Inte minst är auktionswebbplatser online mer populära i Sverige än på andra marknader. 9 % överväger att använda auktionswebbplatser online i Sverige vid nästa bilköp, vilket ska jämföras med det globala genomsnittet på 4 %.

Ladda ned rapporten här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles samt en undersökning som genomfördes i juli 2022. Totalt genomfördes fler än 19 000 intervjuer på 18 marknader med män och kvinnor, 18+ år, från YouGov-paneler.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och på en del marknader är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Marknader där så är fallet är Kina, Hongkong och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.