Internasjonal undersøkelse: Slik kjøper vi bil
October 24th, 2022, Tove Keldsen

Internasjonal undersøkelse: Slik kjøper vi bil

Åtte av ti bilkjøpere kjøpte sin siste bil personlig hos en forhandler eller eier.

Det viser YouGovs siste hvitbok – The road ahead of future car buying.

Pandemien har eskalert den digitale omdanningen i alle sektorer, og innen bilindustrien ble mange produsenter og detaljhandlere tvunget til å digitalisere nesten øyeblikkelig for bedre å kunne betjene sine kunder og for å opprettholde salget.

YouGovs rapport er basert på mer enn 19.000 intervjuer i 18 markeder over hele verden. Rapporten undersøker den globale bilkjøpsatferden. Hvordan kjøpte vi den nåværende bilen vår, og forventer vi å fastholde denne metoden, eller er vi åpne overfor de digitale salgskanalene?

null

79 % av globale bilkjøpere kjøpte sin siste bil personlig. Av disse kjøpte 58 % den personlig hos en forhandler, mens 21 % kjøpte den personlig hos en eier.

null

Ser vi på alder, er det en klar tendens til at de eldre forbrukerne i høyere grad benytter seg av de tradisjonelle salgskanalene når de kjøper bil, mens de digitale salgskanalene i særlig grad har vunnet innpass blant de yngste forbrukerne. Her har 33 % av de mellom 18 og 24 år kjøpt den siste bilen sin på nettet mot det globale gjennomsnittet på 17 %.

Vil de globale bilkjøperne holde fast på sin nåværende kjøpsatferd?

null

Rapporten viser også at majoriteten (68 %) av globale forbrukere som planlegger å kjøpe en bil i fremtiden, overveier å gjøre det personlig hos en bilforhandler, og litt over en tredjedel (34 %) overveier å kjøpe personlig privat. Det er imidlertid en langt større andel som også kunne tenke seg å kjøpe på nett i fremtiden (57 %). Hver femte (21 %) ville for eksempel også overveie å kjøpe fra en nettbilprodusent som tilbyr både fysiske og digitale kjøpsmuligheter. I tillegg vil 15 % av de globale forbrukerne kjøpe på nett fra en bilforhandler som Carvana, Vroom eller Cazoo, og 13 % fra en produsent som bare selger biler på nett, f.eks. Tesla eller Polestar.

Last ned rapporten her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov Profiles samt en undersøkelse som ble gjennomført i juli 2022. Alt i alt gjennomførte vi mer enn 19.000 intervjuer i 18 markeder med utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet.

Alle undersøkelsene ble foretatt på nettet, og på noen av markedene har Internett så begrenset utbredelse at eksemplene bare representerer den delen av befolkningen som er på nett. Markedene der dette gjelder, er Kina, Hong Kong og Indonesia. For India og Mexico er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.