Så väljer vi fastighetsmäklare
August 23rd, 2022, Tove Keldsen

Så väljer vi fastighetsmäklare

Vad är viktigast för svenskarna när de ska välja fastighetsmäklare? En ny YouGov-undersökning belyser svenskarnas inställning till fastighetsmäklarkedjor och vilka kriterier som är avgörande för deras val av kedja.

null

Mäklararvodet är det första svenskarna tittar på när de ska välja fastighetsmäklare (44 %). Mäklarens personlighet och personkemi är ett viktigt kriterium för var tredje svensk (33 %). Det är framför allt kvinnor som tycker att personlighet och personkemi är viktigt: 36 % anser det mot 29 % bland männen. Fler män (23 %) betonar istället mäklarens lokalkännedom (t.ex. butiker i området) jämfört med kvinnor (14 %). På tredje plats lyfter svenskarna fram rekommendationer från vänner och bekanta (29 %).

Det är framför allt en fastighetsmäklarkedja, som skiljer sig positivt från de övriga, när svenskarna tillfrågas om vilka kedjor de har ett positivt intryck av.

null

Svensk Fastighetsförmedling är den kedja som flest svenskar känner till (80 %) och som flest har ett positivt intryck av (36 %). Intrycket av Svensk Fastighetsförmedling är generellt sett positivt i hela landet, men betydligt sämre i Skåne, Halland och Blekinge, där endast 26 % har ett positivt intryck av kedjan.

29 % av svenskarna har ett positivt intryck av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling klarar sig särskilt bra i södra Mellansverige, där 35 % har ett positivt intryck av kedjan.

24 % av svenskarna har ett positivt intryck av Fastighetsbyrån, som hamnar på tredje plats.

null

Svensk Fastighetsförmedling är också den kedja som flest svenskar skulle överväga att anlita om de skulle sälja en bostad.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12–15 augusti 2022 har sammanlagt 1 008 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.