Sådan vælger vi ejendomsmægler
August 23rd, 2022, Tove Keldsen

Sådan vælger vi ejendomsmægler

Hvad er vigtigst for danskerne, når de skal vælge ejendomsmægler? En ny YouGov-undersøgelse belyser danskerne holdning til ejendomsmæglerkæder, og hvilke kriterier der er afgørende for deres valg af kæde.

null

Ejendomsmæglersalæret er det første danskerne peger på, når ejendomsmægleren skal vælges. Det er især et vigtigt kriterium for danskere over 40 år. Her peger 34% på ejendomsmæglersalæret mod 18% af de 18-39-årige. Ejendomsmæglerens personlighed og kemien er et næsten lige så vigtigt for danskerne (26%). På tredje pladsen peger danskerne på ejendomsmæglerens lokalkendskab (24%). Kun 5% lægger vægt på ejendomsmæglerens hjemmeside, men blandt de unge mellem 18-29 år nævner 15% dette som et vigtigt kriterium.

Fire ejendomsmæglerkæder skiller sig positivt ud, når danskerne bliver spurgt, hvilke kæder de har et positive indtryk af.

null

EDC, Home, Nybolig og Danbolig er repræsenterede i hele landet og er også de mest kendte ejendomsmæglerkæder. Over tre fjerdedele af danskerne kender disse kæder, og det er også samme kæder, som danskerne generelt set har det bedste indtryk af. EDC og Home ligger i toppen, idet 31% af danskerne har et positivt indtryk af disse kæder. Begge kæder vurderes bedst i Syddanmark, hvor 40% af danskerne har et positivt indtryk af kæderne. Home er kæden som folk har det bedste indtryk af i hovedstadsområdet, hvor ejendomsmæglerkæderne generelt vurderes lavere.

Nybolig og Danbolig indtager tredje- og fjerdepladsen med henholdsvis 29% og 25% af danskerne, som har et positivt indtryk af dem på landsplan.

Estaldo og Paulun er begge nye spillere, hvor sidstnævnte kun har butikker i København, hvilket afspejler sig i den lave kendskabsgrad.

null

Når danskerne skal sælge ejerbolig, er det da også netop disse fire kæder, som flest ville vælge at benytte.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 1025 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet fra perioden 10. til 14. august 2022.