Näin suomalaiset säästävät
May 30th, 2022, Tove Keldsen

Näin suomalaiset säästävät

Energian hinnat ovat viime aikoina nousseet huomattavasti, ja erityisesti bensiinin ja dieselin hinnat ovat kohonneet pilviin. 38 % suomalaisista vastaa olevansa erittäin huolissaan tai äärimmäisen huolissaan hintojen kallistumisesta.

YouGov on tutkinut miten hintojen nousu on vaikuttanut suomalaisiin, ja miten he säästävät. Tutkimustiedot pohjaavat YouGovin viimeisimpään raporttiin, joka mittaa eurooppalaisten asenteita kohoavia/korkeita energian hintoja kohtaan. Raportin voi ladata täältä.

null

Suurempi osuus yli 45-vuotiaiden ikäryhmästä on joko erittäin huolissaan tai äärimmäisen huolissaan korkeista energian hinnoista (43 %). Vertailun vuoksi kolmannes (33 %) 18–45-vuotiaiden ikäryhmästä ilmoittaa olevansa äärimmäisen tai erittäin huolissaan nousevista hinnoista.

Lisäksi nähdään, että vain 19 % ei ole lainkaan huolissaan kohoavista/korkeista energian hinnoista.

Energiayhtiöt nostavat hintojaan

27 % suomalaisista kokee, että heidän energiayhtiönsä on nostanut hintojaan.

Suomalaisista 23 % on muuttanut tapojaan energian säästämiseksi, esim. käyttämällä vähemmän aikaa peseytymiseen tai käyttämällä vähemmän sähköä, ja tapojaan muuttaneiden joukossa on huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä. 28 % naisista on ilmoittanut muuttaneensa tapojaan säästääkseen energiaa, kun taas miehistä näin on tehnyt vain 18 %.

null

22 %:lle suomalaisista sähkön, kaasun ja lämmön hinnankorotuksilla ei ole ollut mitään vaikutusta.

44 % autoilee vähemmän polttoaineiden hinnan nousun takia.

Polttoaineiden (esim. dieselin ja bensiinin) hintojen nousu on johtanut huomattavaan muutokseen suomalaisten autoilutottumuksissa, ja 44 % vastaajista autoilee nykyään aiempaa vähemmän. Erityisesti yli 55-vuotiaat ovat vähentäneet auton käyttöä. Puolet (49 %) ikäryhmän edustajista autoilee vähemmän, kun taas 18–54-vuotiaiden ikäryhmästä vain 39 % kulkee autolla vähemmän.

Noin neljännes (24 %) on karsinut kulutustaan viihteen suhteen (esim. vapaa-ajan harrastuksista tai ravintolakäynneistä) polttoaineiden hinnan nousun takia.

null

Viidennekselle (20 %) suomalaisista hintojen nousulla ei ole ollut mitään vaikutusta.

YouGovin eurooppalainen tutkimus energian hinnoista

Yllä olevat tiedot perustuvat YouGovin raporttiin, joka käsittelee eurooppalaisten asenteita korkeita energian hintoja kohtaan. Raportti perehtyy 10 Euroopan maahan ja osoittaa mm. että keskimäärin 83 % on näissä maissa huolissaan energian hinnoista.

Raportin voi ladata täältä

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu 11.627 edustavasti valitun yli 18-vuotiaan YouGov-paneelin jäsenen haastatteluihin aikavälillä 25.-30.3.2022. Heistä 1089 on Suomesta.